بررسی پروتکل توزیع کلید مبتنی برکوانتوم SARG04

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 766

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MHAA01_146

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1393

چکیده مقاله:

درحال حا ضرازرمزنگاری کوانتومی تنها برای تبادل کلید استفاده میشود وباتوجه به ویژگیهای این نوع رمزنگاری و مقاومت آن دربرابر شنود مورداستقبال قرارگرفته و پروتکلهای مختلفی برای تبادل کلید کوانتومی ابداع شده ند این پروتکل ها هریک معایب و مزایایی دارند گاهی برای مقابله با اسیب پذیری های موجوددراین پروتکل ها پروتکلهای دیگری پیشنهاد میشود که ازآن جمله میتوان پروتکل مشهور BB84 را نام برد این پروتکل دربرابر حمله تقسیم تعدادفوتونها اسیب پذیر است برای مقابله با این اسیب پذیری پروتکلی پیشنهاد شده است که دراین مقاله به بررسی آن پرداخته میشود سپس چندموردازمعایب و مزایا و یک جمله برا یشکست آن بیان خواهد شد درنهایت به معرفی پروتکلی که برای بهبود SARG04 پیشنهاد داده شده است با عنوان ، I-SARG04پرداخته میشود

کلیدواژه ها:

رمزنگاری کوانتومی ، فوتون ، پروتکل توزیع کلید مبتنی برکوانتوم ، پولاریزاسیون ، SARG04 ، I-SARG04

نویسندگان

مجید فرهادی

محقق مرکز تحقیقات علم و فناوری دانشگاه صنعتی مالک اشترواستادیاردانشگاه دامغان

سیمین قنبری

دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه صنعتی مالک اشتر

نیره مومنیان

دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه صنعتی مالک اشتر