ارزیابی تنش های موثر و فشار حفره ای ناشی از موج در اطراف لوله های مدفون

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,559

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPMAS06_166

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1384

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر پدیده اثر متقابل موج - سازه - بستر دریا توجه زیادی از مهندسین سواحل و ژئوتکنیک دریایی را به خود جلب کرده است و مطالعات فراوانی بر روی توزیع فشار حفره ای در یک بستر متخلخل، تحت اثر امواج دریا انجام شده است و چندین مدل تحلیلی مختلف بوسیلة محققان ارائه شده است. به طور کلی زمانیکه امواج ثقلی منتشر می شوند، فشارهای دینامیکی قابل ملاحظه ای بر کف دریا اعمال می کنند که این نوسانات فشار باعث تغییرات فشار آب حفره ای وتنش های موثر در داخل بستر میشوند وقتیکه این فشار آب حفره ای افزایش می یابد تنش مؤثر در خاک کاهش یافته که این امر باعث بروز ناپایداری خواهد شد . مطالعات فراوانی بر روی فشار حفره ای در یک بستر متخلخل ، تحت اثر امواج دریا انجام شده است . تئوری های اولیه براساس فرضیات آب حفره ای تراکم ناپذیر ، اسکلت خاک صلب و کاربرد قانون دارسی استوار بوده اند . در این تحقیق که ب راساس یک مدل تحلیلی است، بستر دریا را دریک محیط صلب، هموژن غیر اشباع، غیر ایزوتروپ هیدرولیکی و ضخامت محدود فرض میگردد همچنین اسکلت خاک و سیال منفذی تراکم پذیر می باشند . جریان در بستر دریا نیز از قانون دارسی پیروی می کند با استفاده از این فرضیات، به بررسی توزیع فشار آب حفره ای و تنشهای موثر ناشی از موج در اطراف یک لولة مدفون می پردازیم

نویسندگان

ایمان صفری

کارشناس ارشد سازه های دریایی دانشگاه هرمزگان

بهروز گتمیری

استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران عضو هیئت علمی دانشگاه پونزو شوسه فرا