بررسی معانی گوناگون اصالت وجود و اعتباریت ماهیت در نظام صدرایی

سال انتشار:

1391

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

839

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ORJ-1-1_003

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1393

چکیده مقاله:

ملاصدرا در آثار خویش اصالت وجود، و، به تبع، اعتباریت ماهیت، را در دو معنا به کار میبرد: 1. مفهوم وجود در عالم خارج از ذهن دارای مصداق است، اما ماهیت مصداق خارجی و بیرونی ندارد. 2. هر دو دارای مصداق خارجیاند با این تفاوت که وجود تحقق بالذات، و ماهیت به عرض و به واسطه وجود تحقق خارجی دارد. بنابر معنای اول، عالم خارج صرفاً عالم وجود است و بر اساس معنای دوم، عالم خارج عالم وجود و ماهیت، هر دو، است. نظریههای مبتنی بر اصالت وجود برخی مبتنی بر معنای اول از اصالت وجود و بعضی مبتنی بر معنای دوم است. از آنجا که این دو معنا با یکدیگر ناسازگارند (زیرا یکی تحقق خارجی ماهیت را نفی و دیگری اثبات میکند)، نظام صدرایی دستخوش نوعی ناسازگاری درونی است. برای رفع این ناسازگاری لازم است یکی از دو معنا و نظریه های مبتنی بر آن از نظام صدرایی حذف گردد. مقاله حاضر میکوشد این ناسازگاری را در سخنان، ادله و لوازم معرفتی نظام اصالت وجود صدرایی نشان دهد.

نویسندگان

عبدالرسولکشفی
عبدالرسول کشفی

دانشیار، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

محمدبنیانی
محمد بنیانی

استادیار، دانشگاه شیراز