بررسی انتقال رسوب در سواحل نکا

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,216

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPMAS06_142

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1384

چکیده مقاله:

ساحل منطقه نکا مانند بسیاری دیگر ا ز مناطق دریای خزر ماسه ای بوده و دارای شیب اندک در حدود 0/25 درصد م ی باشد. این منطقه به دلیل وجود سازه های دریایی متعدد و طرحهای آتی دارای اهمیت زیادی می باشد. وضعیت کنونی خط ساحلی در مجاورت ساز ه های احداث شده در این منطقه نظیر مو ج شکن های نیروگاه نکا و موج شکنهای بندر نفتی نکا بیانگر وجود پتانسیل انتقال رسوب در جهت غرب به شرق میباشد. مطالعه ارائه شده در این مقاله به منظور بررسی وضعیت رسوبگذاری و فرسایش در مجاورت بندر نفتی – تدارکاتی بهشهر انجام شده است. در این مقاله ابتدا وضعیت هیدرودینامیکی منطقه، منا بع و مشخصات رسوبات در منطقه طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس با استفاده از روابط تجربی موجود، روند انتقال رسوب در منطقه طرح مطالعه خواهد شد . جهت کالیبره نمودن نتایج بدست آمده، عکسهای هوایی منطقه که در سالهای ١٣٤٥ و ١٣٧٣ از سواحل بابلسر تا بهشهر تهیه شده مورد بررسی قرار گرفت.ویژگیهای خاص مطالعه انجام شده را می توان استفاده از داده های بویه مو ج نگار در پیش بینی و تدقیق مشخصات امواج و همچنین استفاده از عکسهای هوایی در کالیبراسیون مدل های رسوب تلقی نمود . این مقاله ضمن ارائه روش کار به ارائه نتایج حاصل بر ای سواحل نکا می پردازد.

نویسندگان

آرش عاشور

کارشناس سازه های دریایی مهندسین مشاورین ساحل

شکرا... سجودی

مدیر بخش سازه های دریایی مهندسین مشاورین ساحل

شهابد الدین حسینی

کارشناس سازه های دریایی مهندسین مشاورین هالکرو