بررسی نقش منظر فرهنگی در طراحی فضاهای باز عمومی شهرهای تاریخی (نمونه مورد مطالعه :شهر نیاسر)

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,598

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CUPNC01_107

تاریخ نمایه سازی: 15 بهمن 1393

چکیده مقاله:

شهر، بستر شکل گیری حیات مدنی دارای پیشینه تاریخی یا سلطه نهادی و ارزشهای معین درونی است که به تدریج با شکل دادن به بافت های تاریخی شهری در خود، موجب پدید آمدن واحدهایی به نام خرده فرهنگ و نقاط عطف ذهنی-عینی در کلیت شهر شده است.با این وجود ،مشکلات ناشی از رشد شهرنشینی سریع و عدم توجه به بحث ادراک شهری و سیمای شهرها، موجبات بروز رویکردی جدید تحت عنوان منظر فرهنگی از اواخر قرن بیستم را فراهم آورده است.منظر فرهنگی شهری متشکل از دو واژه منظر شهری و منظر فرهنگی با وجه مشترک منظر، به عنوان نتیجه حاصل از تعامل میان انسان و طبیعت در طول تاریخ،اهمیتی شایان در روند طراحی شهری پیدا میکند.در تحقیق حاضر هدف بررسی ارتباط منظر فرهنگی و طراحی شهری در شهرهای تاریخی به طور عام و در شهر نیاسر به طور خاص به عنوان مکان آمیختگی تاریخ، طبیعت وفرهنگ است. از این رو ابتدا به سوال اساسی نقش منظر فرهنگی به عنوان بعد ناملموس در طراحی شهری و فضاهای عمومی پاسخ داده شده است. سپس با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بر پایه ی مطالعات کتابخانه ای پس از ارائه تعاریفی مرتبط با موضوع، به مؤلفه های منظر فرهنگی پرداخته و با تبیین مبانی نظری آن دربرخورد با طراحی شهری و براساس مشاهدات میدانی، اصول و راهکارهایی در جهت بازتعریف نقش این مفهوم در طراحی شهری ارائه داده شده است.نتیجه حاصل از تحقیق بیانگر این است که طراحی شهری تنها با درنظر گرفتن مجموعه ای از اصول منظر فرهنگی میتواند با حفظ معنی موجب ایجاد روح مکان شود.

نویسندگان

آیدا کیانفر

کارشناسی ارشد طراحی شهری

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • _ اسپیرن، آن و یستو ن (1384)، زبا ن منظر، ...
 • آ ز ا د، میتر ا (1384)، نیا یشگا ه ...
 • بل، سا یمو ن. (1386)، منظر: ا لگو، ا د ...
 • تا نکیس، فرن _ (1388)، فضا، شهر و نظریه ی ...
 • تو سلی، محمو د (1371)، "طر ا حی شهری د ...
 • پا کز ا د، جها نشا ه، (1390) اسیر ا ...
 • مر د م -ا سفند ما ه 1353، شما ر ...
 • حبیبی، سید محسن و ملیحه مقصو د ی (1386)، «مرمت ...
 • پیرنیا، محمد کریم (1353)، "خا نه ها ی خد ا ...
 • مایل oلم _ _ Culture-based Urban Planning National Conference 24" ...
 • حنا چی، پیر و ز و دیگر ا ن (1386)، ...
 • جها نبگلو _ ر ا مین، 1384، ایر ا ن ...
 • چپ من، د یو ید (1384) _ آفرینش محلات و ...
 • رستند ه، ا مین، 1388، " ویژگی ها ی بنیا ...
 • شما عی، علی، 1385، بهسا ز ی و نو سا ...
 • لطفی، سهند، 1390، "با ز آفرینی شهری فر هنگ مبنا ...
 • کلانتری خلیل آبا د، حسین _ حا تمی نژ ا ...
 • - کلانتر ی -حسین و پو ر احمد - ا ...
 • ما لل ا شعر ی قمی (1385) _ حسن بن ...
 • مخلص، فرنو ش، علی ا حمد، فر زین و شهر ...
 • مجمو عه ا سنا د و عکس ها ی پا ...
 • مهند سا ن مشا و ر ا یو ا ن ...
 • نقی ز ا د ه _، 1381، "تا ثیر معما ...
 • Nuntaa , Junjira, S ahachais aereeb, Nopadon, (2012) _ "Cultural ...
 • Nuntaa , Junjira, S ahachaisaereeh _ Nopadon, (2010), " Determinant ...
 • Calvo-Iglesias, M. Silvia, Crecente-Mas eda, Rafael, Fra-Paleo, "Urbano, 2006, Exploring ...
 • Hoell, Andreas, Nilsson, Kjell, (1999), ،Cultural landscape as subject to ...
 • Brown, R.D., Lafortezza, R., Corry and et.al., rCultural patterns as ...
 • نمایش کامل مراجع