پاسخ عرضی لوله های ساحلی به حرکت تصادفی زمین

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,252

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPMAS06_128

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1384

چکیده مقاله:

در این مقاله روشی برای تعیین پاسخ عرضی دهانه معلق ایده آل شده از یک خط لوله ساحلی به ورودی تصادفی لرزه ای ارائه می دهیم . این روش بر جداسازی فضایی لوله ب صورت جرمهای متمرکز گرهی مبتنی می باشد . زلزله را یک فرآیند تصادفی ایستا در نظر می گیریم ، که توسط یک تابع چگالی توان طیفی توصیف می گردد . تابع چگالی دیگر طیفی بین دو محرک لرزه ای تصادفی در امتداد طول لوله با کمک یک تابع چگالی توان طیفی زلزله محلی تعریف می شود که برای دو تکیه گاه لوله یکسان و تابع وزنی وابسته به فرکانس به صورت نمایی با فاصله از تکیه گاه های لوله میرا می شود . جواب با استفاده از روش طیفی در حوزه فرکانس بدست آمده و بر حسب متوسط هندسی جابجایی ها و تنش ها بیان شده است . وجود فشار دراگ در فرمولها ی بدست آمده بیانگر تأثیر فشار دراگ در تمایل حرکات لوله به میرا شدن می باشد . با استفاده از این روش تحلیل ، چندین لوله ایده آل شده که بین دو بلوک انتهایی در بستر دریا مهار و تحت اثر تحریکات افقی زمین عمود بر محور لوله قرار دارند برای پیش بینی تأثیر پارامتر های معلوم مهم روی پاسخ مورد تحلیل قرار گرفته است

نویسندگان

مجتبی حسینی

عضو هیات علمی دانشگاه لرستان