مدل سازی جریان و آلودگی در رودخانه های جزر و مدی

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,992

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPMAS06_122

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1384

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر، یک مدل دو بعدی قائم بر پایه معادلات ناویر - استوکس با فرض فشار هیدرواستاتیک توسعه یافته است. جهت ساده سازی شرایط مرزی، معادلات در یک دستگاه مختصات بدون بعد کش سان،σ، حل شده اند . برای حل معادلات از روش عددی حجم محدود استفاده شده است . جهت محاسبه ضرایب آشفتگی جریان، مدل k −ε استاندارد بکار رفته است . مدل مذکور جهت شبیه سازی جریان و انتقال آلودگی در یک فلوم جرز و مدی آزمایشگاهی اعمال شده و نتایج حاصل از مدل عددی با اندازه گیری های آزمایشگاهی مقایسه شده است . آزمایش ها در دو حالت همگن و غیر همگن صورت گرفته است . در حالت همگن حوضچه جزر ومدی حاوی رودامین و در حالت غیر همگن حاوی نمک می باشد. در هر دو مورد همبستگی خوبی بین نتایج مدل عددی و انداز ه گیر ی های آزمایشگاهی مشاهده میشود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مسعود انتظاری

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران و محیط زیست- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مرتضی کلاهدوزان

استادیار دانشکده عمران و محیط زیست- دانشگاه صنعتی امیرکبیر