مزایای حس تعلق و عدالت مراودهای بررفتارشهروندی سازمانی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 590

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICHCONF01_369

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1393

چکیده مقاله:

رفتارشهروندی سازمانی رفتاری فرانقشی و خودجوشی است که کارکنان را در وضعیتی قرار میدهدکه بهصورت داوطلبانه فراتراز انتظارات وظیفه ای وشرح شغلی خود عمل نمایند. دراین میان ادراک کارکنان ازمنصفانه بودن نوع رفتار سرپرستان و روابط بین فردی و همچنین احساس تعلق سازمانی نقش بسزایی درتشویق و توسعهی رفتارشهروندی سازمانی دارد.باتوجه به اهمیت رفتارشهروندی سازمانی برای عملکرد گروه وسازمان وهمچنین کافی نبودن پژوهشهای روانشناختی انجام شده جهت درک این قبیل رفتارها دراین پژوهش سعی شده پس ازبررسیادبیات پژوهش، در انتها مدل پیشنهادی که بطورهمزمان رابطهی سه متغیر عدالت مراودهای، تعلق سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی را بررسی می کند جهت انجام پژوهشهای آتی ارائه گردد

کلیدواژه ها:

تعلق سازمانی ، رفتارشهروندی سازمانی بین فردی ، عدالت مراودهای

نویسندگان

فاطمه هوشمند

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده علوم اداری واقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • حمدی، ف. (1383). بررسی تاثیر آگاهی ازحقوق و تعهدات شهروندی ...
 • شریه، حسین (1379)، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن20، جلد دوم، ...
 • حاج‌کریمی، ع.؛ طبرسا، غ.؛ رحیمی، ف. (1386). بررسی تاثیرگذاری اقدامات ...
 • حقیقی، م. احمدی، ا.؛ رامین‌مهر، ح. (1388). بررسی تاثیر عدالت ...
 • خورشید، ص.؛ یزدانی، ح. (1391). مطالعه روابط میان اعتماد، قابل ... [مقاله ژورنالی]
 • رامین‌مهر، ح.؛ هادیزاده مقدم، ا.؛ احمدی، ا.1388). بررسی رابطه بین ... [مقاله ژورنالی]
 • زارع، حمید. (1383). نقش رفتارهای شهروندی سازمانی در عملکرد سازمانی. ...
 • سلاجقه، س.؛ پوررشیدی، ب کولک، ع. (1392). بررسی رابطه بین ... [مقاله ژورنالی]
 • شعبانی کلاته ملامحمدقلی، ع.؛ حسین‌زاده، ع.؛ احمدی، ی. (1391). بررسی ...
 • گیضی، ح.؛ محمدی؛ میری. (1390). رابطه میان رفتارشهروندی سازمانی ا ...
 • عیسی خانی، ا.؛ فانی، ع.؛ دایی‌فرد، ح. (1391). تبیین رابطه ...
 • مرامی، ع. (1378). بررسی مقایسه‌ای مفهوم عدالت، انتشارات مرکز اسناد ...
 • امی، ش.؛ برجعلی‌لو، ش. (1391). تبین رابطه‌ی ابعاد عدالت سازمانی ...
 • نقی‌پور، و.؛ جعفرپور، م. (1389). مطالعه تطبیقی شاخصهای تاثیرگذار برتحقق ...
 • Ashforth, B. E., & Mael, F. (1989). Social identity theory ...
 • Belogolovsky, E., and Somech, A. (2009). Teacher's organizational citizenship behavior: ...
 • Bienstock, C. C., DeMoranville, C. W., & Smith, R. K. ...
 • Blader, S.L. and Tyler, T.R. (2009), "Testing and extending the ...
 • Byrne, Z. S., & Cropanzano, R. (201). The history of ...
 • Castro, C. B., Armario, E. M., & Ruiz, D. M. ...
 • Chang, C.H., Johnson, R.E. and Yang, L.Q. (2007), "Strain and ...
 • Cheung, M. F. (2013). The mediating role of perceived organizational ...
 • Choi, B. K., Moon, H. K., Ko, W., & Kim, ...
 • _ Cohen- Charash, Y., & Spector, P. E. (201). The ...
 • De Leon, M. C. D., & Finkelstein, M. A. (201 ...
 • Finkelstein, . A. (2014). Individual Differences in OCB: The Contributions ...
 • Greenberg, J., & Baron, R. A. (200). Behavior in organizations. ...
 • Haslam, S. A., Postmes, T., & Ellemers, N. (2003). More ...
 • - Hogg, M. A. (2001). A social identity theory of ...
 • Jena, R. K., &Goswami, R. (2013). Exploring the Relationship Between ...
 • Kahn, W. A. (1990). Psychological condlitions of personal engagement and ...
 • Konovsky, M. A., & Cropanzano, R. (1991). Perceived fairness of ...
 • Krishnan, R., Alias, M. A. Ismail, S., &Kanc hymalay, K. ...
 • Kyei-Poku, I. (2014). The benefits of belongingness and interactional fairness ...
 • Lavelle, J. J. (2010). What motivates OCB? Insights from the ...
 • Lord, R. G., Diefendorff, J. M, Schmidt, A. M., & ...
 • Macey, W. H., Schneider, B., Barbera, K. M., & Young, ...
 • Muhammad, A. H. (2014). Perceived Organizational Support and Organizational Citizenship ...
 • Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier ...
 • Ravishankar, M. N., & Pan, S. L. (2008). The influence ...
 • Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2004). Job demands, ...
 • Schoenrade, P.A., Batson, C.D.. Brandt, J.R. and Loud, R.E. (1986), ...
 • Tajfel, H. (1981). Human groups and social categories: Studies in ...
 • Taylor, A. J. W. (2003).Justice _ a basic human need. ...
 • Till, R. E. (2008). A policy capturing investigation of the ...
 • Tremblay, M., Sire, B., &Balkin, D. B. (2000). The role ...
 • Turner, J. C., Hogg, M. A., Oakes, P. J., Reicher, ...