بررسی مقایسه ای بهزیستی ذهنی و کیفیت زندگی در سالمندان شهر یزد

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,261

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICHCONF01_193

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1393

چکیده مقاله:

زمینه و اهداف:سالمندی بخشی از روند طبیعی زندگی انسان است که با دیگر مراحل زندگی کاملا متفاوت است. هدف پژوهش حاضر مقایسه دو ملفه بهزیستی ذهنی و کیفیت زندگی در سالمندان زن و مرد، بررسی رابطه این دو مولفه و ارزیابی عوامل پیش بینی کننده در افراد سالمند است. مواد وروش ها:پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش را کلیه سالمندان شهر یزد تشکیل می دهند که از بین آنها 120نفر 60 نفر زن و 60 نفر مرد به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از یک پرسشنامه بررسی اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه بهزیستی ذهنی ریف 1191 و پرسشنامه کیفیت زندگی واروشربون 1112 جمع آوری و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل، آزمون لون و تحلیل رگرسیون لوجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج:نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین بهزیستی ذهنی وکیفیت زندگی در سالمندان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی، جنسیت و تحصیلات رابطه معنادار و معکوساست به گونه ای کیفیت زندگی در مردان بیشتر از زنان است. نتایج تحلیل رگرسیون هم نشان داد که بین متغیرهای بهزیستی و کیفیت زندگی در سطح معنی دار 00 /معنی دار است و می توان از روی متغیر بهزیستی ذهنی سالمندان کیفیت زندگی آنها را پیش بینی کرد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که بهزیستی ذهنی می تواند پیش بینی کننده معنی داری برای کیفیت زندگی سالمندان باشد.

نویسندگان

نسرین فاطمی عقدا

عضو هیات علمی دانشگاه اردکان، رشته مشاوره، دانشکده روانشناسی، دانشگاه اردکان

فاطمه رحیمی

کارشناس رشته مشاوره، دانشکده روانشناسی، دانشگاه اردکان

عالیه کریمی

دانشجوی کارشناسی رشته مشاوره، دانشکده روانشناسی، دانشگاه اردکان

مریم وضیع تن

دانشجوی کارشناسی رشته مشاوره، دانشکده روانشناسی، دانشگاه اردکان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • حاجی هاشمی، ز، و همکاران، 1392، بررسی مقایسه ای کیفیت ...
 • حجازی، ا، و همکاران، 1392، رابطه باورهای اساسی و ادراک ...
 • حسین دخت، ر وهمکاران 1392، بررسی رابطه کیفیت زندگی، بهزیستی ...
 • حسینی، ر، و همکاران، 1393، ارتباط بین شاخص توده بدنی ...
 • حکمت پور، د، و همکاران، 1392، بررسی تاثیر آموزش شیوه ...
 • حکیمی تهرانی، ل و همکاران، 1391، اثر بخشی آموزش امنیت ...
 • حیدری، م، شهبازی، س، 1391، بررسی تاثیر برنامه آموزشی خود ...
 • خزائلی، ن وهمکاران، 1393، بررسی اعتبار وپایایی نسحه فارسی پرسش ...
 • رضوانی، ح و منصوریان، م، 1393، تاثیر فعالیت جسمانی بر ...
 • سالاری لک، ش و همکاران، 1388بررسی کیفیت زندگی سالمندان ساکن ...
 • سیدالشهدایی، م و همکاران، سلامت معنوی سالمندان مقیم سرای سالمندان ...
 • همبستگی بین بهزیستی ذهنی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین [مقاله ژورنالی]
 • شکری، ا، کدیور، پ، دانشورپور، ز، 386 1، تفاوت های ...
 • علیزاده - س و همکاران، 1393، همبستگی بین مشارکت اجتماعی ...
 • غفاری، ف و همکاران، 1393، تاثیر برنامه آموزش خانواده بر ...
 • نجاتی، و و همکاران، 1391، مقایسه نقش خانواده _ مراکزبهزیستی ...
 • هروی کریموی، م وهمکاران، 1392، کیفیت زندگی سالمندان و تجربه ...
 • Resniknm. GeriatricM dicine. in:Tierney LM Mcphee SJ. papadakis M. Current ...
 • نمایش کامل مراجع