ارزیابی ریسکهای ژئوتکنیکی در معادن زغالسنگ زیرزمینی اتاق و پایه مطالعه موردی: معدن مرکزی زغالسنگ طبس

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 831

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRANCOAL02_081

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1393

چکیده مقاله:

همه ساله افراد زیادی در اثر فعالیتهای معدن کاری جان خود را از دست داده یا دچار صدمه میشوند و یا سرمایه زیادی از دست میرود و این نشانگر پر مخاطره بودن این صنعت است. یکی از مهم ترین ریسکهای مرتب با صنعتمعدن کاری ریسکهای ژئوتکنیکی میباشد لذا در راستای به حداقل رساندن این ریسکها و ایمن ساختن معادن، نیاز به مدیریتی قوی برای تشخیص و ارزیابی ریسکها و در نتیجه ارائه راه حلی مناسب به منظور کاهش ریسکها ضروریبه نرر میرسد. این رساله بر روی ریسکهای ژئوتکنیکی در این معدن کاری زیرزمینی اتاق و پایه در پانل اصلی معدن مرکزی زغالسنگ طبش تمرکز دارد. یکی از مهم ترین و بلرانیترین ریسدهای ژئوتکنیکی در پروسه معدن کاری اتاق و پایه شکست لنگه میباشد. از اینرو شناسایی و تعیین ریسک شکست لنگه از اهمیت ویژهای برخورداراست. یکی از تکنیکهای رایج در تعیین کمی احتمال ریسک، تکنیک شبیهسازی مونت کارلو است. در این رساله با استفاده از این تکنیک، عدم قطعیت موجود در فاکتور ایمنی لنگه که خود شاخصی مهم جهت پیش بینی ریسکشکست لنگه میباشد، به صورت کمی بیان شده است. همچنین در ادامه با تخمین بارهای پایهای، ناشی از اجرای عملیا بازیابی لنگه و ایجاد فضای تخریب ، روشی جدید به منظور طراحی لنگه در معادن اتاق و پایه توسعه داده شده است. طراحی لنگه بر اساس این روش موجب کاهش ریسک شکست لنگه در زمان عملیات بازیابی لنگه میشود. همچنین در این رساله با تمرکز بر روی جنبههای کنترل زمین مهم ترین پارامترهای فنی تأثیرگذار بر ایمنی عملیات بازیابی لنگه معرفی و نقش هر یک از آن ها شرح داده شده است.سپس باترکیب تمامی این پارامترها روشی کمی به منظور ارزیابی ریسک عملیات بازیابی لنگه در معادن اتاق و پایه که از پیش توسعه یافته اند، ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

ریسکهای ژئوتکنیکی ، معادن اتاق و پایه ، شکست لنگه ، بازیابی لنگه ، ارزیابی ریسند ، معدن مرکزی زغالسنگ طبس

نویسندگان

ابراهیم قاسمی ورنوسفادرانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کورش شهریار

اساتید راهنما

مصطفی شریف زاده

اساتید راهنما