مدلسازی دینامیک سیالات محاسباتی(CFD)کلاسیفایر هیدرولیکی کارخانه زغالشویی زرند

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,045

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRANCOAL02_049

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1393

چکیده مقاله:

در این پژوهش، تأثیر پارامترهای عملیاتی قابل کنترل شامل دبی و درصد جامد پالپ و درصد خاکستر خوراک بر رفتار هیدرودینامیکی کلاسیفایر هیدرولیکی کارخانه زغالشویی زرند با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی مورد بررسی قرار گرفته است. مقادیر پارامترهایعملیاتی به صورت سرعت، دانسیته و ویسکوزیته سیال ورودی ترجمه و الگوی اغتشاش در محیط کلاسیفایر به عنوان پاسخ مدل در نظر گرفتهشد. نتایج مدلسازی نشان داد که با افزایش دبی پالپ، میزان اغتشاش در کلاسیفایر به شدت افزایش مییابد و در نتیجه، کارایی طبقهبندی کاهش خواهد یافت. با افزایش درصد جامد و درصد خاکستر خوراک، به دلیل افزایش دانسیته و ویسکوزیته پالپ، تغییر آشفتگی محیط کلاسیفایر در دبیهای کم قابل چشمپوشی است در حالی که در دبیهای بالا، اغتشاش به دلیل افزایش مقاومت درهم، اندکی افزایش مییابد

نویسندگان

حمید خوشدست

استادیار بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان

وحیده شجاعی

دانشجوی دکتری فرآوری مواد معدنی، بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

حامی خوشدست

کارشناس مهندسی مکانیک، مرکز تحقیق و توسعه، شرکت خلاق فرآوران کرمان، کرمان