تحلیل عددی تاثیر زاویه هلیکس بر میدان سرعت و فشار در کویل مارپیچ قائم

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,123

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MOBADEL-7-39_002

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1393

چکیده مقاله:

در این مقاله تاثیر زاویه هلیکس کویل مارپیچ قائم بر میدان فشارو سرعت جریان دو فازی آب و هوا بصورت عددی شبیه سازی و تحلیل شده است. به منظور تحلیل عددی جریان درون لوله مارپیچ از نرم افزار تجاریANSYS CFXاستفاده شده است.تاثیر تغییرات کسر حجمی در محدوده جریان حبابی بر افت فشار اصطکاکی و همچنین تاثیر گام لوله یا همان زاویه هلیکس بر پروفیل سرعت در مقاطع مختلف و بر افت فشار اصطکاکی در طول لولهبررسی و ارائه شده است. برای این بررسی، سه لوله مارپیچ با قطر لوله و شعاع کویل یکسان و گام متفاوت در نظر گرفته شده است. لوله های مارپیچ دارای قطر25/4میلیمترشعاع کویل250 میلیمتر و گام های50/8و76/2و101/6 میلیمتر هستند یعنی نسبت گام به قطر در هریک از این لوله ها به ترتیب برابر 2و3 و 4 می باشد. سرعت ورودی در نظر گرفته شده برای دو فاز آب و هوا برابر1/85 متر بر ثانیه بوده و بنابراین جریان مغشوش می باشد. گام حلقه اثر نیروهای کریولیس را دارد که منجر به پیچش جریان سیال درون لوله می شوند، بنابراین باافزایش زاویه هلیکس، جریان بخاطر نیرو های پیچشی بیشتر منحرف شده و زودتر به ناحیه سرعت بالا می رسد. همچنین نیروهای گریز از مرکز ناشی از انحنای لوله باعث پیچیدگی الگوی جریان درون لوله می شوند

نویسندگان

حمید صفاری

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، ایران

زاهد کریمی

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، ایران