بررسی تاثیر نانوذرات نقره بر افزایش انتقال حرارت در لوله های مارپیچ

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 679

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MOBADEL-7-38_003

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1393

چکیده مقاله:

در این مقاله میزان افزایش انتقال حرارت نانوسیال تحت جریان درهم در یک لوله مارپیچ عمودی به صورت آزمایشگاهی اندازه گیری شده است. ضریب انتقال حرارت و عدد ناسلت از مواردی است که برای نانوسیال اندازه گیری و محاسبه شدهاست. نانوسیال مورد بررسی مخلوط آب و نانوذره نقره می باشد که با کسر حجمی متفاوت0/025و0/05و0/1 ازنانوذرات نقره تهیه شده است. در این تحقیق تاثیر پارامترهای متفاوتی از قبیل میزان افزایش دبی، کسر حجمی نانوذره مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشانگر بهبود خواص حرارتی با افزودن نانوذرات به سیال پایه می باشد. برای نانوسیال با کسر حجمیمتفاوت دبی بهینه ای وجود دارد که بیشترین افزایش انتقال حرارت نسبت به آب مشاهده می شود.

نویسندگان

صبا مصطفوی

دانشجوی کارشناسی مهندسی تبدیل انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

محمد لایقی

استادیار دانشکده منابع طبیعی و پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

کمال عباسپور ثانی

استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان