استفاده از متدلوژی پینچ در واحد تولید سولفور مجتمع گاز پارس جنوبی

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 618

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MOBADEL-6-37_002

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1393

چکیده مقاله:

در واحدهای تولید سولفور در پالایشگاه های تصفیه گاز که بر اساس روشmodified – clauseبنا نهاده شده است،گوگرد هم در کوره احتراق و هم در راکتورهای کاتالیستی ازاثر عملکردSO2 ,H2Sدر فاز بخاری تولید می گردد. به منظور افزایش بازدهی گوگرد در کوره احتراق، گازهای اسیدی و هوا )که خوارک کوره احتراق می باشد( پیش گرم می شوند. همچنین در قبل از راکتورها برای آماده سازی گازهای ورودیبه راکتورها )و به منظور جلوگیری از نابودی کاتالیست ها بر اثر تشکیل گوگرد عنصری مایع در دمای پائین( آن ها را تا دمایی بیش از دمای نقطه شبنم گوگرد گرم می کنند. هر دو نوع این گرمایش از طریق بخار فشار بالاHP Steam درمبدل های حرارتی صورت می گیرد که بعد از گرمایش، بخاربصورت فشار پا یینLP Steamخارج می شود. درآخرین مرحله از بازیافت گوگرد که در آخرین کندانسور صورت می پذیرد، مقداری گاز استحصال نشده تحت عنوان Tail gasبه کوره زباله سوز فرستاده می شود و در آنجا با دمای 540درجه سانتی گراد سوزانده و این جریان انتهایی Flue gasبا انرژی زیاد به دود کش و نهایتا به اتمسفر فرستاده می شود. اگر فقط از 10 درصد این جریان انتهایی جهت گرمایش خوراک کوره احتراق و راکتورها تحت تئوری پینچ در واحدهای تولیدسولفور مجتمع گاز پارس جنوبی استفاده شود میزان بخار فشار بالای مصرفی به صفر می رسد و تولید بخار فشار پا یین در این واحدها نیز افزایش میی ابد که سود ناشی از این صرفه جوییجهت تولید 8 تن بر ساعت گوگرد در کی فاز پارس جنوبی، معادل 118 دلار بر ساعت با 1033680 دلار بر سال خواهد بود که در کل مجموعه پارس جنوبی با وجود 10 فاز عملیاتیتولید گوگرد به میزان 80 تن بر ساعت، منجر به صرفه جویی هزینه ها تا مقدار 10336800 دلار بر سال خواهد شد. )مبنای محاسبات و قیمتها سال 1388 می باشد(

نویسندگان

حسین نورالهی

گاز پارس جنوبی SPGS

مژگان حسینی

گاز پارس جنوبی SPGS

محمد حسینی

کارشناس مهندسی شیمی