شبیه سازی عددی یک توربین بادی بامحورعمودی ومقایسه با مدل تحلیلی DMST

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 766

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SHRAE-1-1_004

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1393

چکیده مقاله:

دراین تحقیق شبیه سازی عددی یک توربین بادی بامحور عمودی درحالت دوبعدی ناپایا ودرسرعتهای دورانی مختلف انجام شده استدرابتدا یک تحلیل یک بعدی ساده برای محاسبه رابطه تقریبی توان توربینهای بادی ارایه شده است درادامه روش تحلیلی double multiple stream tube model DMST برای محاسبه ضریب توان توربین بادی و مقایسه نتایج آن بانتایج عددی امده است توربین بادی موردمطالعه دراین تحقیق دارای 3ایرفویل بوده که هرسه ازنوع NACA0018 می باشند مدلسازی و تولید شبکه جهت حل عددی درنرم افزار گمبیت و تمام تحلیلهای عددی درنرم افزار فلوئنت انجام شده است برای اعمال شرط دورانی هرپره ازروش مش لغزشی درنرم افزار فلوئنت استفاده شده و همچنین باتوجه به وجود جدایش وسیع جریان برای مدلسازی آشفتگی ازروش RNG k-e بهره برده شده است درضمن برای تحلیل عملکرد توربین درشرایط پایا ازروش دستگاه مختصات چرخان استفاده شده است دراخر مقادیر توان و گشتاوربدست آمده درسرعتهای دورانی مختلف باروش dmst موردارزیابی قرارگرفته و عملکرد توربین درسرعتهای دورانی مختلف بررسی شده است

نویسندگان

سیدعباس سادات سکاک

استادیارگروه مهندسی مکانیک دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین

حامد باروتی ها

کارشناس ارشدمهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف