بررسی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف خطوط لوله فراساحلی تحت اثر جریانهای ماندگار با استفاده از مدل فیزیکی

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,856

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPMAS06_034

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1384

چکیده مقاله:

امروزه به صورت گسترده برای انتقال نفت خام و گاز از سکوهای دریایی و ارتباط صنایع دریایی از خطوط لولهای که در محیط دریا کارگذاری شده اند استفاده میگردد. برای محافظت از خطوط لوله در برابر تغییراتی که ممکن است در شرایط طبیعی محل ایجاد شود از روشهای ایجاد ترانشه, مهاربندی و پوشش خطوط لوله استفاده میشود. بررسیهای دقیق انجام شده روی خطوط لوله در حال بهره برداری نشان دهندة آبشستگی موضعی ایجاد شده در مجاورت لوله میباشد. آبشستگی باعث جدا شدن خط لوله از بستر شده که در اثر آن خط لوله بصورت یک تیر با دهانه آزاد در خواهد آمد در این حالت بارهای نوسانی ناشی از گردابه فکنی (Vortex shedding) ممکن است باعث خستگی خط لوله و در نهایت گسیختگی آن گردند که خسارتهای اقتصادی و زیست محیطی بسیار زیادی را به دنبال خواهد داشت. در این تحقیق سه دسته آزمایش انجام شده است: ( ۱) آزمایشهای مربوط به بررسی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف خطوط لوله تحت اثر ( جریان, ( ٢) آزمایشهای مربوط به افزایش آبشستگی در اطراف خطوط لوله و افزاییش پتانسیل دفن خود به خود خطوط لوله و ( ٣ آزمایشهای که در آنها فرآیند آبشستگی در اطراف خطوط لوله موازی هم مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه با رسم نمودارهایی تأثیر پارامترهای مختلف روی عمق آبشستگی حالت تعادل در زیر خطوط لوله موردارزیابی قرار گرفته اند.

نویسندگان

داریوش حسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی دانشگاه صنعتی سهند

حمید حکیم زاده

استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند

رضا غیاثی

استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران