استفاده از سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی جهت تخمین لرزش ناشی از انفجار

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 575

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRMC05_066

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1393

چکیده مقاله:

به منظور حفاری فضاهای نیروگاهی زیرزمینی عمدتا از روش چالزنی و انفجار مطرح است. پارامترهای عمده تاثیرگذار بر شدت لرزش عبارتند از: ماکزیمم خرج مصرفی در هر تاخیر انفجار و فاصله محل انفجار از محل رفتارنگاری. شاخص کمی مورد استفاده در اغلب تحلیل های صورت گرفته ماکزیمم سرعت ذره ای ناشی از انفجار (PPV) است. روابط تجربی مختلفی جهت مدل سازی PPV به کار رفته اند در ین راستا با استفاده از نتایج ثبت شده لرزش چندین انفجار آزمایشی و اندازه گیری خرج مصرفی و فاصله ، امکان استفاده از مدل های مختلف فراهم می شود. در ساختگاه سد سیاه بیشه جهت کنترل میزان لرزش ، مشخصات انفجارهای انجام شده ثبت و تحلیل شده است . در نوشتار حاضر به منظور مدل سازی شاخص ماکزیمم سرعت ذرات نتایج 118 انفجار با روش های تجربی مرسوم و سیستم استنباط فازی - عصبی تطبیقی مورد استفاده قرار گرفته است. در مدل سازی انجام شده با استفاده از ورودی های ماکزیمم خرج هر تاخیر و فاصله محل رفتار نگاری از محل انفجار میزان PPV تخمین زده شده است. نتایج بررسی حاکی از کارایی بهتر روش سیستم استنباط فازی - عصبی تطبیقی در مقایسه با روش های تجربی است. با این حال با توجه به تغییرات زیاد الگوهای انفجار و پیچیدگی زمین شناسی منطقه سیاه بیشه ، نتایج مدل سازی از دقت پایین تری در مقایسه با موارد مشابه برخوردار است.

کلیدواژه ها:

چالزنی و انفجار ، لرزش ، PPV ، سیستم فازی- عصبی و سیاه بیشه

نویسندگان

عارف علیپور

دانشجوی دکتری مهندسی استخراج معدن دانشگاه تهران

محمد فاروق حسینی

دانشیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران

احمد جعفری

دانشیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران