بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عزت نفس اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان سپیدان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 868

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DMEDFM02_067

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1393

چکیده مقاله:

هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی برعزت نفس دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان سپیدان در سال تحصیلی91-92 بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر مقطع اول دبیرستان شهرستان سپیدان که 180 نفر می باشد و تعداد 120 نفر آنها با استفاده از تعیین حجم نمونه آماری مورگان از طریق نمونه گیری تصادفی گزینش شده اند. گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت ( 1967 ) بوده است. جهت برآوردروایی از نظر متخصصین و اساتید دانشگاه و برآورد پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ که به ترتیب با ضریب کل همبستگی0/80و0/79 بدست آمده، انجام گردید. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که تفاوت معنا داری بین پیش آزمون و پس آزمون عزت نفس دانش آموزان وجود داشته است. روش تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی از جمله فراوانی، درصد، میانگین و آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغیری MANOVAانجام گرفت. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که تفاوت معنا داری بین پیش آزمون و پس آزمون عزت نفس دانش آموزان وجود داشته است. آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس اجتماعی و همچنین عزت نفس تحصیلی دانش آموزان در پیش آزمون و پس آزمون تاثیر گذار بوده است .

کلیدواژه ها:

مهارت های زندگی ، عزت نفس ، دانش آموزان دختر اول متوسطه

نویسندگان

زهره ریاضی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان

شکوه حدادی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی،

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • - بیابانگرد ا. 1373. روشهای افزایش عزت نفس در کودکان ...
  • _ رحمان پور م. سید شریفی کاخکی م. 1389. بررسی ...
  • _ سازمان بهداشت جهانی.1377. برنامه آموزش مهارت های زندگی. ترجمه: ...
  • _ محمدی م. شقاقی ف. زارع ح. 1386. نقش آموزش ...
  • _ Allberty R. Emmones F. 1974.Your Perfect Right :On Assertive ...
  • - Blascovich J. Tomaka J. 199 1.Measures of Self-esteem, in ...
  • - Pope AW. Et al .1988. Self- Steem Enhancemet with ...
  • - Ginter E J. David k.2008 Brooks Contribution to the ...
  • -Walker D. Hopes J.2003. Maston Evaluation of Social Skills with ...
  • نمایش کامل مراجع