تفاوت و تقابل نسل ها در آثار سعدی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 932

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PLL-3-4_010

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1393

چکیده مقاله:

مناسبات نسلی و تفاوت و تقابل نسل ها، از دغدغه های اصلی همه ملل در طول تاریخ بشر بوده و همواره توجه مصلحان اجتماعی را به خود معطوف کرده است . تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و به طور کلی تکامل جوامع و مخصوصا پدیده صنعتی شدن، تأثیرات محسوسی بر هنجارهای رفتاری نس ل ها داشته است که از این میان، با توجه به اقتضائات خاص دوره جوانی، این تفاوت رفتاری در این نسل محسو س تر و ملموس تر جلوه کرده است. سعدی، در ضمن داستا ن ها و حکایات کوتاه با اشاره به پاره ای از این تفاوت ها و تقابل ها، آن را امری طبیعی و عادی برشمرده، هرچند درصد د بیان علل و عوامل این گسست برنیامده است . او می کوشد با تکیه بر آموزه های اخلاقی، جوانان را به طاع ت پذیری و تجرب هاندوزی از پیران دعوت کند و اغلب با دفاع از ارزش ها و سنت های اجتماعی، پیران را در شیوه های رفتاری مح ق تر می داند . در ادامه مقالهپاره ای اندرزها و نصایح سعدی به دو نسل جوان و پیر احصا شده و قضاوت نهایی را به خواننده واگذار کرده ایم که تا چه حد آموزه های اخلاقی ادبیات تعلیمی گذشته، می تواند امروزیان را در ترمیم گسست نسلی یاری نماید.

نویسندگان

ناصر نیکوبخت

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

رضا روحانی

عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان