پیشنهاد یک مدل مفهومی در خصوص آینده مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 799

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FIMD01_219

تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1393

چکیده مقاله:

دردنیای رقابتی امروز پیشرفت سازمانها وابسته به فناوری بوده و سازمانها می بایست همگام با توسعه و رشد آن پیشرفته فناوریهای نوین را شناخته و براساس آن برای آینده خود برنامه ریزی نمایند مدیریت فناوری اطلاعات روندی است که به موجب آن تمام منابع مربوط به فناوری اطلاعات باتوجه به اولویت ها و نیازهای سازمان اداره میشود تمرکز اصلی این مدیریت برایجادارزش افزوده درسازمان با استفاده ازفناوری است سرعت رشد وتوسعه فناوری موجب شده مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سنتی خود را ازصرف ارایه خدمات پشتیبانی تغییر داده و تبدیل به یک نقش راهبردی درسازمان شود ولی با این وجود هنوز نگرشی صحیح و اصولی درمورد بکارگیری توانایی بالقوه آن درسازمان های آینده وجود ندارد دراین مقاله بااستفاده ازشیوه های رایج آینده پژوهی یک مدل مفهومی براساس مدل همسویی راهبردی فناوری اطلاعات ارایه شده توسط هندرسون وونکاترامن و پیشنهاد میشود چهاربعدراهبردی طرح شده دراین مدل راهبرد کسب و کارراهبرد فناوری اطلاعات فرایندها و زیرساخت سازمانی فرایندها و زیرساخت فناوری اطلاعات بوده و درهربعد به تجسم آینده ای بالقوه و برنامه ریزی برای آنها درسازمان پرداخته میشود

نویسندگان

نویده خدائی

مدیر سیستم اتوماسیون اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

زینب صنم نو

کارشناس ارشد آمار دانشگاه علوم پزشکی تبریز

سعید سقطی زاده

مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی تبریز