بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 710

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FIMD01_011

تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1393

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر در ارتباط با بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروند سازمانی با روش توصیفی پیمایشی باهدف کاربردی میباشد. جامعه آماری شامل کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان میباشد تعداد آنها 175 نفر است. با استفاده از فرمول کوکران 120 نفر از کارکنان به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند وشگردآوری اطلاعات بصورت کتابخانهای و میدانی بود و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات بدست آمده از پرسشنامهها از نرمافزارspss استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دادکه بین دومتغیرهوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی ضریب همبستگی0/494باسطح معنی داری p=0/00 رابطه وجود دارد وچون سطح معنی داری آنها کمتر از0/05 استنتیجه میشود که همبستگی بین آنها معنیدار بوده است. به علاوه هوشمعنوی با آداب اجتماعی دارای ضریبهمبستگی0/381نوعدوستی با هوش معنوی با ضریب همبستگی 0/289 وجدان با هوش معنوی با ضریب همبستگی0/256 و همکاری با هوش معنوی با ضریب همبستگی0/309 باسطح معنی داری 0/00 بوده اند که نتیجه میشودکه همبستگی بین آنها معنیدار بوده است اما بقیه مولفهها یعنی محافظت از منابع، جوانمردی و نزاکت که دارای سطح معنیداری بیشتر از 0/05 هستند بین آنها باهوش معنوی رابطه وجود ندارد.

نویسندگان

رضا حسین وند

کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

نصرت اله عابدینی

هیات دانشگاه پیام نور

سمیه نیکجو

کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • [اغباری بناب، باقر، سلیمی، محمد، (1386)، هوش معنوی، فصانامه علمی ...
 • عبدالله زاده، حسن، باقر پور، معصومه، رمهرانی، سمانه، لطیفی، محدثه، ...
 • اسهرابی، فرامرز، (1385)، درآمدی بر هوش معنوی، فصلنامه معنا، ویژه ...
 • آمستبصری، . نجابی، ع، ر (1387) .فرسودگی شرلی عامل تعدیل ...
 • [حافظ ا‌محمدرضا.(1385)، مدمه ای برروش تحقیق درعلوم انسانی، انتشارات سمت، ...
 • Nasel, D. D. , (20 04), Spiritual Orientation in Relation ...
 • - Appelbaum, Steven & Bartolomucci, Nicolas & Beaumier, Erika & ...
 • - Vaughan, F. , (20 03), What is spiritual intelligence? ...
 • - Amram, Joseph (Yosi), (2005), Intelligence Beyond IQ: The contribution ...
 • - Santos, E, Severo, (20 06), Spiritual intelligence; What is ...
 • - zohar, D. & Marshall, I., (20 _ 0), SQ- ...
 • - Bienstock, C.Carol & Demoranville, W. Carol & Smith, K. ...
 • نمایش کامل مراجع