مطالعه ی تأثیر نوع پوشش زمین بر فراوانی گرازها در منطقه ی کوه خان کماندار استان لرستان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 616

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SDRNR01_093

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1393

چکیده مقاله:

پوشش گیاهی همواره بر تنوع جانوری، فراوانی و پراکنش آن ها تأثیر بسزایی داشته است. چنان که این فاکتور به عنوان یک عامل حیاتی برای جانوران به خصوص گیاه خواران مد نظر است. در پژوهش حاضر به مصالعه و بررسیمیزان تأثیر نوع پوشش گیاهی بر فراوانی گرازها در منطقه ی کوه خان کماندار واقع در زاگرس مرکزی پرداخت شده است. در طی شش ماه آمار برداری در فصل های زمستان سال 2931 و بهار سال 2939 ، درکل 39 گراز یا آثار زیستی آنها مشاهده و ثبت گردید. نوع پوشش گیاهی در این پژوهش به 5 کلاس تقسیم شده است که نتایج بدست آمده حاکی از آن بود،که بیشترین پراکندگی مربوط به طبقه ی با پوشش درختچه ای و کمترین فراوانی و پراکنش گرازها مربوط به طبقه ی پوشش صخره ای بوده است

نویسندگان

حسن مینایی

دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست-زیستگاه ها و تنوع زیستی، گروه علوم محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

بهروز بهروزی راد

عضو هیئت علمی گروه علوم محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران