تاثیر آتشسوزی بر تنوع زیستی و ترکیب گونههای گیاهی کف جنگل منطقه مانشت و قلارنگ ایلام

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 859

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SDRNR01_090

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1393

چکیده مقاله:

آتش مهمترین تهدید طبیعی برای جنگلهای حوزه مدیترانه محسوب میشود. از مهمترین گونههای جنگلهای استان ایلام، میتوان به بلوط ایرانیQuer cus br antii Linddl اشاره کرد که جزء گونههای نسبتاً مقاوم در برابر آتشسوزی محسوب می شود. هدف از این تحقیق بررسی تغییرات تنوع پوشش گیاهی و تجدید حیات گونههای چوبی در مناطق جنگلی مانشت و قلارنگ تحت تأثیر آتشسوزی بوده است. به این منظور بعد از جنگل گردشی در منطقه جنگلی به وسعت 077 هکتار، مناطقی که به ترتیبیک، دو و سه سال قبل دچار آتشسوزی شده بودند و همچنین یک منطقه به عنوان شاهد انتخاب گردید. مناطق انتخاب شده ازنظر خصوصیات اقلیمی و فیزیوگرافی تقریبا مشابه و در فاصله کمی از هم واقع شده بودند. پس از تعیین محدوده این مناطق، آماربرداری به روش تصادفی- سیستماتیک انجام گردید. در هر کدام از مناطق آتشسوزی شده و شاهد، 3 قطعه نمونه 477 متر مربعی 20×20 به شکل مربع پیاده گردید. برای بررسی تنوعزیستی گونههای گیاهی در پلات اصلی درصد پوشش هر یک از گونه های درختی و درختچهای تعیین و همچنین برای بررسی گونههای علفی زیر اشکوب، از میکرو پلاتهایی با ابعاد1×1متر استفاده شد. نتایج نشان داد که در مجموع تعداد 07 گونهی علفی متعلق به 66 جنس و 32 خانواده و تعداد 4 گونه درختی و 3 گونه درختچهای در منطقه مورد مطالعه شناسایی شد. بررسی نتایج فرمرویشی نشان داد که در مناطق آتشسوزی شده پوشش تروفیتهابیشتر از منطقه شاهد است. نتایج تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به تنوع زیستی پوشش گیاهی نشان داد که از نظر تنوع و غنای گونهای بیشترین میزان مربوط به منطقه شاهد بوده و همچنین از نظر یکنواختی مناطق مختلف آتشسوزی و شاهد اختلاف معنی-داری باهم مشاهده نشد و از طرفی این مقایسات با توجه به غالبیت برگرپارکر در منطقه شاهد کمتر از مناطق مختلف آتشسوزیبود. دادههای مربوط به زادآوری در قالب یک طرح کاملا تصادفی تجزیه واریانس یک طرفه شدند. تساوی واریانسها بوسیله آزمون چند دامنه دانکن انجام شد. نتایج نشان داد که بین مناطق مختلف از نظر تعداد جست در هکتار اختلاف معنیداری وجود دارد و بیشترین تعداد جست در هکتار مربوط به منطقه دو سال آتشسوزی میباشد. همچنین نتایج نشان داد که بین مناطق مختلف ازنظر تعداد نهال دانهزاد در هکتار، تعداد زادآوری نهال دانهزاد در هکتار نیز اختلاف معنیداری وجود دارد و بیشترین تعداد در هکتار مربوط به منطقه شاهد بوده است. بین درصد خشکیدگی و درصد تاجپوشش نیز اختلاف معنیداری وجود دارد و بیشترین درصدمربوط به منطقه شاهد است. بیشترین تعداد کل نهال در هکتار مربوط به منطقه دو سال آتشسوزی و کمترین تعداد آن مربوط به منطقه شاهد است.

نویسندگان

ایمان خسروی

دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

حجت جمشیدزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

جواد میرزایی

استاد یار و عضو هیات علمی دانشگاه ملی ایلام

علی رستمی

استاد یار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اجتهادی، ح.، سپهری، ع.، عکافی، ح. 1388. روش‌های اندازه‌گیری تنوع ...
 • اصلاحی، م.د.، همتی. و بستام، ر. 1381. طرح مطالعاتی پوشش ...
 • پوررضا، م.، صفری، ه.، خدا کرمی، ی.، مشایخی، ش. 1388. ...
 • شکری، م.، صفائیان، ن، اترک چالی، ع. 1380. بررسی پیامد ...
 • محمد پور، 1. 1377. بررسی مقدماتی فیتواکولوژی استان ایلام. پایان ...
 • مصداقی، م. 1380. توصیف و تحلیل پوشش گیاهی(نوشته مارتین کنت ...
 • میرزایی، ج، اکبری نیا، م.ه حسینی، س. م، سهرابی، ه. ...
 • نادرزاده، ر.، شعبانیان، ن.، کارگری، ا. 1392. ارزیابی پیامدهای آتش ...
 • Adab, H., Kanniah, D. and Solaimani, K., 2011. GISbased Probability ...
 • Burgan, R. E., Klaver, R. W. and Klaver, J. M., ...
 • 1-Christensen, P and Abbott, I., 1989. Impact of fire in ...
 • Chuvieco, E. and Salas, J., 1996. Mapping the spatial distribution ...
 • Davis, J.C., 1986. Statistics and data analysis in geology. John ...
 • Diggle, P., 2003. Statistical analysis of spatial point patterns. Oxford ...
 • Dong, X, Min, D., Guo-fan, SH., Lei, T. and Hui, ...
 • Ebrahimi Rostaqi, M., 2002. Forests ofIran (subhumid and semi-arid forests), ...
 • Erfanifard, Y., Feghhi, J., Zobeiri, M. and Namiranian , M., ...
 • FarajZadeh, M. and Purnasir, F., 2010. Feasibility of rice cultivation ...
 • Fattahi, M., Ansari, N., Abbasi, H. and Khan Hasani , ...
 • Fearnside, P. M., 2005. Deforestation in Brazilian Amazonia: History, rates, ...
 • Gatrell, A. C., Bailey, T. C., Diggle, P. J. and ...
 • Pew, K. L. and Larsen, C. P. S., 2001. GIS ...
 • Ripley, B.D., 1979. Tests of 'randomness' for spatial point patterns. ...
 • Rothermel, R. C., 1991. Predicting behavior and size of crown ...
 • 5 _ Schabenberger, O. and Gotway, C. A., 2005. Statistical ...
 • Seaman, D. E. and Powell, R. A., 1996. An evaluation ...
 • Sepahvand, K., 2010. Investigation on fire trend of natural resources ...
 • Saklani, P., 2008. Forest Fire Risk Zonation A case study, ...
 • Stamatellos, G. and panourgias, G., 2005. Simulating spatial distribution of ...
 • Stolle, F., Chomitz, K. M., Lambin, E. F. and Tomich, ...
 • نمایش کامل مراجع