تأثیرپذیری ویژگیهای رویشی گیاه زرشک در منطقه نیمه خشک سرد از فواصل آبیاری

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 525

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SDRNR01_085

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1393

چکیده مقاله:

گیاه زرشکBerberis vulgaris L.درختچهای است که بومی کشورمان بوده و بدلیل خواص متعدد خوراکی میوهها وکاربردهای درمانی ریشه، ساقه و برگ آن دارای اهمیت فراوانی است و به جهت سازگاری خوب به زمینهای کمبهره نقش مهمیدر کشاورزی ایران دارد. اهمیت زیست محیطی درختچهی زرشک و خواص دارویی این گونه و کمبود منابع آبی برای آبیاری گونه- ها در عرصه های کاشت مصنوعی انگیزه تحقیق حاضر برای بررسی رشد و زندهمانی نهالهای زرشک در آزمایشی با رژیمهایمختلف آبیاری هر 7 روز، 11 روز، 21 روز و 22 روز یکبار شد. آزمایش در پنج تکرار در هر تکرار هشت نهال در قالب طرحکاملا تصادفی در منطقه فولاد مبارکهاصفهان اجرا شد. پس از طی دو سال دو دوره رویشی زندهمانی و رشد قطر تاجی و ارتفاعی نهالها با تحلیل واریانس یک طرفه بررسی شد. مقایسه دورهای آبیاری با آزمون چند دامنه دانکن صورت گرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بیشترین میزان رشد و درصد زندهمانی در دوره آبیاری هر 7 روز یکبار 111 درصد زندهمانی و کمترینمیزان در دوره آبیاری هر 22 روز یکبار 01 درصد زندمانی میباشد. لازم به ذکر است که بین دو تیمار آبیاری 11 روز یکبار و تیمار آبیاری 21 روز یکبار تفاوت معنیداری در رشد نهالها مشاهده نشد. در نهایت گرچه زندهمانی به طور معنیداری از شاهد به دور آبیاری 21 روز کاهش یافته است، اما مقدار آن در مقابل کاهشی که در هزینهها و صرفه جویی در مصرف آب ایجادمیگردد، قابل چشم پوشی میباشد. لذا نتایج این تحقیق دور آبیاری 21 روزه سه برابر شاهد را پیشنهاد مینماید که با توجه به اقلیم نیمهخشک و سرد منطقه نتایج حاصل میتواند در جنگلکاری و احیای عرصههای تخریب شده نواحی رویشی زاگرس که دارای اقلیم مشابه است مورد استفاده قرار گیرد.

نویسندگان

نعیمه صالحیان دهکردی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی و علومدریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایران.

سیدمحسن حسینی

استاد دانشکده منابع طبیعی و علومدریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ابوالحسنی، خ.، سعیدی، ق.، 1385. ارزیابی تحمل به خشکی لاین ...
 • جزیره ای م. ح.، 1381. جنگل کاری در خشک بوم، ...
 • حسن زاده خانکهدانی، ح.، محمدی جهرمی، ع.، ملاحسنی، ا.، محمدی ...
 • راد، م.. مشکوه، م.، سلطانی، م.، 1388. تاثیر تنش خشکی ...
 • ساداتی، س.، 1389. روش های تکثیر سفید پلت (Populus caspica ...
 • ضرغامی مقدم، م.، 1390. اکوفیزیولوژی زرشک، مجله محیط زیست ایران، ...
 • گلدانی، م.، 1389. اثر رژیم‌های آبیاری بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک ...
 • محمدی البرزی، م.، صفی خانی، ف.، مسعود سینکی، ج.، عباس‌زاده، ...
 • مددی بناب، س، زهتاب سلماسی، س.، قاسمی گلغدانی، ک.، 1392. ...
 • Diaz-Lopez, I., Gimeno, V., Simon, I., Martinez, V., Rodriguez -Ortega, ...
 • Eskandari, H., Zehtab Salmasi, S., and Ghasemi- Golozani, K. 2010. ...
 • Jain, S., Yue-Lioang, R., Mei-wang, L. E., Ting-Xian, Y., Xiao-Wen, ...
 • Rapport, D.J., Whitford, W.G., 1999. How ecosystems respond to stress. ...
 • نمایش کامل مراجع