مطالعه تاثیر شدت های مختلف چرای دام بر هدایت الکتریکی خاک در منطقه حفاظت شده بیجار

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 511

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SDRNR01_037

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1393

چکیده مقاله:

خاک یکی از مهمترین عناصر تشکیل دهنده اکوسیستمهای مرتعی است که منبع غذایی و رطوبت برای گیاهان مرتعی میباشد.برداشت پوشش گیاهی توسط دام باعث کاهش ورود بقایای گیاهی به خاک و متعاقبا عناصر غذایی آن میشود. با توجه به اهمیت و لزوم شناخت خصوصیات شیمیایی خاک در اداره صحیح اکوسیستمهای مرتعی پژوهشی در منطقه حفاظت شده بیجار استان کردستان به منظور بررسی اثر چرای دام بر روی فاکتور هدایت الکتریکی در سه منطقه حفاظت شده چرا نشده چرای متوسط وچرای سنگین صورت گرفت. نمونهبرداری از مناطق با غالبیت گونههای فستوکا آوینا- برموس تومنتلوس و تنوعی از شدتهای چرایی انجام شد. نمونه گیری در دو عمق خاک 0-25و50-25 سانتیمتری صورت گرفت. تجزیه وتحلیل دادهها با نرم افزار SPSS مقایسه دادهها در سه تیمار از طریق آزمون تجزیه واریانس یک طرفه و میانگین صفات مورد بررسی با آزمون دانکن مقایسه شدند.نتایج بیانگر عدم معنی داری تیمارهای قرق، چرای متوسط و چرای سنگین بر هدایت الکتریکی عمق 0-25سانتی متری می باشد. از طرفی میانگین هدایت الکتریکی عمق25-50 سانتی متر تحت تاثیر تیمار چرای سنگین با تیمار قرق تغییرمعنی داری مشاهده نشده است با این حال تیمار چرای متوسط منجر به کاهش معنی دار43/18و35/90 درصدی نسبت به تیمارهای قرق و چرای سنگین شده است. میزان هدایت الکتریکی عمق کل در تیمار قرق، چرای متوسط و چرای سنگین به ترتیب معادل0/44و0/31و0/39 دسی زیمنس بر متر برآورد شده است که کمترین مقدار هدایت الکتریکی این عمق را تیمارچرای متوسط داشته است

نویسندگان

سمیه امانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع داری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

حامد جنیدی

استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

پرویز کرمی

استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آقاسی، مج، بهمنیار، م.ع، اکبرزاده، م (1385)؛ «مقایسه اثرات قرق ...
 • اسکندری، ن، علیزاده، ا، مهدوی، ف (1387)؛ « سایت مدیرین ...
 • باقری، ر.، محسنی ساروی، م.، چائی چی، م. ر (1388)؛ ...
 • جوادی، ا (1382)؛ بررسی اثر چرا بر روی خصوصیات شیمیایی ...
 • جنیدی جعفری، ح (1388) بررسی تاثیر برخی عوامل بوم شناختی ...
 • چایچی، مر، محسنس ساروی، م، ملکیان، _ (1384)؛ « ت ...
 • حیدریان آقاخانی، م، نقی پور برج، ع.ا، توکلی، ج (1389)؛ ...
 • عامری فر، غ. (1383)؛ منطقه حفاظت شده بیجار در یک ...
 • میرزا علی، ا، مصداقی، م، عرفان زاده، ر (1385)؛ «بررسی ...
 • «Rnfluence of elk grazing on soil properties in Rocky ؛(2003) ...
 • «Analysis of persistence soil nutrient status in abandoned ؛(2010) Kizza, ...
 • نمایش کامل مراجع