مقایسه روشهای نمونهبرداری با مساحت ثابت و متغیر در برآورد سطح مقطع برابر سینه در هکتار درجنگلهای غرب آرمرده- بانه

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 744

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SDRNR01_022

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1393

چکیده مقاله:

امروزه به اثبات رسیده که لازمه هر گونه مدیریت و برنامهریزی اصولی داشتن اطلاعات کمی و کیفی مناسب است ازاین روآماربرداری جنگل، در برآورد وضعیت موجود و برنامهریزی آینده نقش اساسی دارد بطور کلی روشهای نمونه برداری درجنگل میتواند با قطعات نمونه دارای مساحت ثابت یا متغیر ، خطی یا نقطهای، چند مرحلهای یا چند اشکوبهای و... باشددراین پژوهش دوروش نمونه برداری با مساحت ثابت دایرهای شکل به مساحت 10 آر و متغیررلاسکوپ آئینهدار بیترلیخ در برآورد سطح مقطع در ارتفاع برابر سینه درختان در بخشی از جنگلهای بلوط زاگرس شمالی واقع در در جنگلهای منطقه آرمرده از توابع شهرستان بانه مورد مقایسهقرار گرفتند ابتدا در جنگل مذکور محدودهای به مساحت 50 هکتار انتخاب گردید، سپس تعداد 40 قطعه نمونه نقطه نمونه برداری بصورت تصادفی در داخل آن مشخص شد در مرکز هر قطعه نمونه، نمونهبرداری به هر دو روش انجام گردیدد سپس میانگین سطح مقطع برابر سینه در هکتار در هر دو روش برای جنگل مورد نظر برآوردو باهم مقایسه شد نتایج مقایسهها نشان داد که روش نمونهبرداری با مساحت ثابت 10 آر در برآورد سطح مقطع برابر سینه در هکتار در جنگلهای منطقه مورد مطالعه بطور معنیداری بهتر ازروش رلاسکوپ میباشد

نویسندگان

سمیه صدیقی

دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه گیلان، رشت،ایران،

امیراسلام بنیاد

دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

کامبیز طاهری آبکنار

استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان،

جعفر عبداله پور

دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • عالی نژاد، م. 1387. مقایسه آماربرداری با روش قطعات نمونه ...
 • فلاح، ا.، زبیری، م.، نمیرانیان، م. 1379. مقایسه نمونه برداری ...
 • حیدری، ر.ح.، زبیری، م0، نمیرانیان، م.، سبحانی، 5. 1388. مقایسه ...
 • زبیری، م. 1384. آماربرداری در جنگل (اندازه گیری درخت و ...
 • زبیری، م. 1386. زیست سنجی (بیومتری) جنگل. انتشارات دانشگاه تهران. ...
 • Prodan, M., 1968 .punktsti chprobefure die forste inrichtung. Forst u. ...
 • Pique, M., Obon, B., Condes, S., Saura, S., 2011. Comparison ...
 • Hebert J, Rondeux J, Laurent C (1988) Comparaison par simulation ...
 • Husch B, Miller CI, Beers TW (1982) Forest mensuration. Wiley, ...
 • Grenier Y, Blais L, Lavoie E (1991) Aire minimum de ...
 • Lowell KE (1997) An empirical evaluation of spatially based forest ...
 • Moscovich F A, Brena DA, Longhi SJ (1999) Comparac , ...
 • Ri os N, Acosta V, Gaillard de Ben tez C, ...
 • نمایش کامل مراجع