برآورد تابش خالص طول موج کوتاه خورشید با استفاده از تصاویر سنجنده ی مودیس تحت شرایط آسمان صاف و ابری ( مطالعه ی موردی : استان تهران)

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,722

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICEHH02_469

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1393

چکیده مقاله:

امروزه آلودگی های بدون مرز، جهان را فرا گرفته است.گرمایش زمین، نزول باران های اسیدی، آلودگی اقیانوس ها، تغییرات آب و هوایی، از بین رفتن گونه های گیاهی و جانوری، بیابان زایی و تخریب جنگل ها از جمله آن ها می باشد مصرف سوخت های فسیلی یکی از علل اصلی این آلودگی هاست. به همین دلیل بشر به سمت استفاده از انرژ یهای نو همانند انرژی خورشیدی و انرژی هسته ای تمایل پیدا کرده است. برای استفاده بهتر از انرژی خورشید قدم اول آگاهی از میزان تابش خورشیدی رسیده به سطح زمین استتخمین دقیق میزان تابش خورشید رسیده به سطح زمین یکی از پارامترهای مورد نیاز در مدل های آب و هوایی، محصول، برآورد آب مصرفی گیاهان، مسائل مربوط به معیارهای اقلیمی و استفاده از انرژ یهای پاک است. از انجایی که تابش خورشید ب ه طو ر مستقی م د ر تعدا د محدود ی ا ز ایستگا ه ها اندازه گیری می شود. روش های مختلفی برای اندازه گیری تابش خورشید وجود دارد که یکی از این روش ها، استفاده از فناوری سنجش از دور است. هدف اصلی این پژوهش تخمین تابش خورشید با استفاده از داده های باریک باند همانند داده های سنجنده ی مودیس تحت شرایط آسمان صاف و ابری است. سنجنده ی مودیس دارای تولیدات مختلفی می باشد تولیداتی که در این پژوهش استفاده شدند شامل MOD02 و MOD05_L2 و MOD03 می باشد. در این پژوهش ما از روش تبدیل آلبدو باریک باند به پهن باند برای تخمین میزان تابش خورشید در سطح استان تهران استفاده کردیم. این روش بین انعکاس ظاهری در بالای جو و آلبدوی پهن باند ارتباط برقرار می کند. به منظور اعتبارسنجی نتایج تابش تخمین زده شده از داده های مودیس، این نتایج را با اندازه گیری های انجا مشده در ایستگا ههای زمینی مقایسه کردیم. این اندازه گیری ها شامل تابش انعکاس یافته، تابش طول موج بلند خروجی، تابش طول موج بلندورودی و تابش خالص می باشد که تمامی این پارامترها با استفاده از پیرانومتر اندازه گیری شده اند نتایج اعتبارسنجی نشان داد میزان RMSE تابش کوتاه تخمین زده شده در حدود 24 وات بر مترمربع برای شرایط آسمان صاف و 37 وات بر مترمربع برای شرایط آسمان ابری است.

کلیدواژه ها:

تابش خالص طول موج کوتاه خورشید ، مودیس ، استان تهران ، آلبدو

نویسندگان

اسماعیل تازیک بی ارجمندی

دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور - دانشگاه تهران

روشنک درویش زاده

استادیار گروه کاتوگرافی دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

سید کاظم علوی پناه

استاد گروه کاتوگرافی دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

علی اکبر آبکار

استادیار گروه سنجش از دور دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی