بررسی رابطه حمایت اجتماعی باسلامت عمومی درنوجوانان دختر

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 520

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HEALTH01_021

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1393

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی رابطه ی حمایت اجتماعی با سلامت عمومی دردانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه شهریاسوج پرداخته است جامعه مورد پژوهش کلیه دانش اموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه شهریاسوج درسال تحصیلی 90-91 بودندکه ازبین جامعه موردنظر 278 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند برای جمع اوری داده های مورد نیاز ازابزارهای زیراستفاده شد : پرسشنامه ی حمایت اجتماعی فیلیپس 1986 /پرسشنامه سلامت عمومی 28ماده ای گلدبرگ و هیلر1979 که ضرایب اعتبار وپایایی آنها محاسبه گردید ضرایب پایی پرسشنامه های فوق قابل قبول و ضرایب روایی نیز معنی دارند نتایج حاصل ازهمبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و نرم افزار SPSS نشان دادند که : بین حمایت اجتماعی باسلامت عمومی دردانش موزان دختر پایه ی سوم مقطع متوسطه شهریاسوج رابطه معنی داری وجود دارد ضری بهمبستگی بین حمایت اجتماعی و سلامت عمومی برابر است با -0/377 که درسطح 0/0001 معنی دار می باشد /بین مولفه های حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دردانش اموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه شهریاسوج رابطه معن یداری وجود دارد بااین که همه مقیاسهای حمایت اجتماعی با سلامت عمومی همبستگی دارد ولی حمایت خانواده دارای بیشترین همبستگی با سلامت عمومی می باشد بنابریافتهها میتوان گفت که اگررابطه والدین بافرزندان خود ازروی سنجش و خرد صورت گیرد و اعضای خانواده روابطی صمیمی و همراه با احترام متقابل داشته باشند و به نیازهای عاطیف فرزندان توجه شود احساس ارزشمندی و تایید می کنند انجام این گونه امورامنیت خاطر و ارامش فرزندان رافراهم می کند و باعث حفظ و تداوم سلامت عمومی آنان می شود

نویسندگان

سیده فاطمه حسینی

کارشناسی ارشدمشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

سیده زینب حسینی

کارشناسی ارشدگروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آقامحمدیان شعرباف، _ قندهاری زاده، الف.، روستایی، م، (1378)، بررسی ...
 • استورا، اچ، (991 1)، تنیدگی یا استرس، ترجمه ی دادستان، ...
 • بخشی پور رودسری، ع.، پیروی، ح.، عابدیان، الف، (1382)، بررسی ...
 • پورفرجی، .، (1380)، مقایسه عملکرد تحصیلی، سلامت روانی و جسمانی ...
 • ثامتی، ن، (1375)، ساخت واعتباریابی مقیاسی برای سنجش حمایت اجتماعی ...
 • خرمی، ه، (1384)، بررسی رابطه سرسختی روان‌شناختی با سلامت روانی ...
 • سارافینو، الف. پ، (1940)، روانشناسی سلامت، ترجمه‌ی احمدی ابهری، ع.، ...
 • شولتز، د، شولتز، س. الف.، (998 1)، نظریه‌های شخصیت، ترجمه‌ی ...
 • فتحی، ب، (1376)، ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش حمایت ...
 • فرجی، م.، (1380)، بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی با عزت ...
 • کریمی، ع.، (1377)، به فرهنگ باشد روان تندرست، فصلنامه پیام ...
 • کلینکه، ک. ال، (1997)، مهارتهای زندگی، ترجمه‌ی محمد خانی، ش.، ...
 • کمای، ز، (1383)، ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش شخصیت ...
 • ملک‌زاده، م.، (1383)، مقایسه سلامت عمومی، عزت نفس، حما یت‌های ...
 • ناخدادناک، ح.، (1377)، بررسی رابطه ساده و چندگانه سرسختی روانشناختی ...
 • یادآوری، م، (1383)، بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی برسلامت ...
 • یارعلی، خ، (1379)، رابطه ساده و چندگانه سرسختی روان‌شناختی و ...
 • Aro, H., Hanninen, V., & Paronen, o.(1989). Social support, life ...
 • Cohen, S., & wills, T. A.(1985). Stress social support On ...
 • Ganster, D., & Victor, B.(1988). The impact of social support ...
 • Holahan, C. J., & Moos, R. H.(1991). Life stressor personal ...
 • Jacobson, P. B.(1991). The relationship between socil support and depression ...
 • Larocco, J. M., & House, J. S.(1980). Social support, occupational ...
 • Lee, J. S., Koeske, G. F., & Sales, E.(2004). social ...
 • Shaw, B. A., Krause, N., Chatters, L. M., Comnell, C. ...
 • Shumaker, S. A, & Brownell, A.(1984). To ward a theory ...
 • Springer, A., Parcel, G., Baumler, E..& Ross, M.(2006). Supportive social ...
 • Syrotuik, J., & D' Arcy, C.(1984). Social support and mental ...
 • Winefeild, H., Winefeild, A., & Tiggemen, M. (1992). Social support ...
 • Young, G.(1984). Social support and its relation to health a ...
 • نمایش کامل مراجع