مقایسه اختلال استرس پس ازسانحه PTSD ووضعیت کیفیت زندگی درزندانیان تحت درمان نگهدارنده متادون با دیگرزندانیان وجمعیت عمومی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 464

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HEALTH01_014

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1393

چکیده مقاله:

هدف ازانجام مطالعه حاضر بررسی شیوع اختلال استرس پس ازسانحه PTSD وهمچنین بررسی وضعیت کیفیت زندگی زندانیان معتادتحت درمان نگهدارنده با متادون درمقایسه با زندانیان غیرمعتاد وجمعیت عمومی بوده است مطالعه حاضربه روش توصیفی و ازنوع علی - مقایسه ای می باشد نمونه های مورد بررسی شامل زندانیان معتادتحت درمان بامتادون N=104زندانیان غیرمعتادN=59وجمعیت عمومی N=187 بودند که بصورت تصادفی انتخاب و بااستفاده ازپرسشنامه های می سی سی پی وکیفیت زندگی فرم 26سوالی مورد بررسی قرارگرفتند جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازآزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد براساس نتایج بدست آمده مشخص شد که 55/76درصد ازافراد زندانی تحت درمان نگهدارنده با متادون ازنشانه های PTSDرنج می برند که درصد قابل توجهی ازاین افراد را 64/32درصد افرادمعتاد تزریقی تشکیل میدهند همچنین 21/77درصد اززندانیان غیرمعتادنشانه های PTSD ازخود نشان داده اند هردوگروه زندانیان معتادDifference Mea=13/25وP>0/00 وغیرمعتادDifference Mean=6/92 وP>0/011 تفاوت معناداری رادرنمرات PTSDباجمعیت عمومی نشان دادند تحلیل ها نشان دادند که گروه زندانیان معتادوغیرمعتادکیفیت زندگی به مراتب پایین تری نسبت به جمعیت عمومی دارند که این مورد افراد این گروه ها را اماده ابتلا به اسیبهای پیشرونده روانی رفتارهای پرخطر وعودمصرف مواد می کند

نویسندگان

ایمان لشنی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی. مشاور و روانشناس ندامتگاه دورود.لرستان دورود ندامتگاه دورود

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ایمانی سعید، اصغر نژاد فرید علی اصغر، میرزایی جعفر، عاشوری ...
 • خدایی اردکانی، محمدرضا. (1386). راهنمای جامع نظری وعملی در اختلال ...
 • گودرزی، محمد علی. (1382). _ اعتبار و روایی مقیاس استرس ...
 • American Psychiatric Association, (2000). Diagnostic and statistical manual of mental ...
 • Baschnagel, J. S., Coffey, S. F., Schumacher, J. A., Drobes, ...
 • Cabrera, O.A., Hoge, C.W., Bliese, P.D. Castro, C.A., & Messer, ...
 • Joshua, D., Clapp, J., Beck, B., Sarah, A., Palyo, DeMond, ...
 • Cohen, B.E., Marmar, C.R., Neylan, T.C., Schiller, N.B., Ali, S., ...
 • Deykin, E.Y., & Buka, S.L. (1997). Prevalence and risk factors ...
 • Donovan, D., Mattson, M.E., Cisler, R.A., Longabaugh, R., Zweben, A. ...
 • Dutton, D.G., Hart, S, D. (1994). Evidence for long-term, specific ...
 • Fazel, S., Danesh, J. (2001). Serious mental disorder in 23000 ...
 • Gibson, L.E., Holt, J.C., Fonacaro, K.M., Tang, T.S., Powell, T.A., ...
 • Kutz I, Shabtai H, Solomon Z. (1994). Post-traum atic stress ...
 • Miller, M. W. (2003). Personality and the etiology and expression ...
 • Najavits, L.M., Gastfriend, D.R., Barber, J.P., Reif, S., Muenz, L.R., ...
 • Norman, S. B., Tate, S. R., Anderson, K. G., & ...
 • Nutt, D., Davidson, J.R, Zohar, R.T, & Zohar J. (2000). ...
 • Perkonigg, A., Kessler, R. C., Storz, S., & Wittchen, H. ...
 • Sadock, B. J., &Sadock, V. A. (2005). C omprehensive text ...
 • Spitzer, C., Dudeck, M., Liss, H., Orlob, S., Gillner, M., ...
 • Solomon Z. (1993). Combat stres reaction: the enduring toll of ...
 • Solomon, Z., &Mikulincer, M. (2007). Posttraumatc intrusion, avoidance, and social ...
 • Stoll, C., Schelling, G., Goetz, A. E., Kilger, E., Bayera, ...
 • Urbaniok, F., Noll, J. T., Vetter, S., Rossegger, A. (2007). ...
 • Vorthly, k. (2003). Anger Management to offender. Official publication of ...
 • نمایش کامل مراجع