بکارگیری روش پلی میکسین آنزیم ایمونواسی در تشخیص سریع سالمونلا در – فرآورده های لبنی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 914

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJMM-7-3_003

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1393

چکیده مقاله:

زمینه و اهداف: آلودگی مرغداری ها و فراورده های غذایی به سالمونلا یک مشکل عمده است. عدم تشخیص به موقع این آلودگی صدمات جبران تاپذیر اقتصادی دارد. در فرایندهای تجاری سرعت تکرارپذیری و صرفه جویی اقتصادی مهم ترین نگرانی می باشد. این روند احتیاج به روش های سریع، ساده و ارزان برای پایش خصور بیماری زاها مانند سالمونلا در نقاط حساس فرایندهای تولید غذا دارد. روشکشت باکتری و الیزا در تشخیص باکتری های بیماری زا نظیر سالمونلا زمان بر است و هزینه زیادی دارد هدف این مطالعه مقابسهPolymixin Coated Polyester Cloth in EIA P-CEIAبا روش های فوق درشناسایی و تشخیص سریع سرووارهای مختلف سالمونلا در فراورده های لبنی بودمواد و روش کار: برای مقایسه دو روشAb-EIA و P-CEIAرقت های مختلف سالمونلا تیفی موریومRa-30 در پپتون واتر تهیه شد. همچنین از 02 نمونه اولیه شیر و خامه، 02 نمونه مشکوک به سالمونلا با دو روش فوق آزمایش گردید. یافتهها: نتایج نشان داد که با سویه استاندارد سالمونلا تیفی موریوم Ra-30 حساسیت روش P-CEIA معادل cfu/mL 026 و در روش EIA-Ab حساسیت cfu/mL 025 بود. پس از تیمار حرارتی در حضور سدیم دزوکسی کولات حساسیت دو روش با هم برابر شد. از 02 نمونه مشکوک شیر و خامه درروش Ab-EIA به ترتیب 5 و 3 نمونه و در روش P-CEIA به ترتیب 3 و 6 نمونه مثبت گردید. زمان در روش اول حدوداً 01 ساعت کمتر بود. نتیجهگیری: یافته ها نشان داد که روش P-CEIA برای تشخیص سالمونلاها در فراورده های لبنی، سریع، مقرون به صرفه و پایدار است

نویسندگان

رحمان شکری

بخش تولید فرآورده های دارویی نوترکیب، انستیتو پاستور ایران، مجتمع کرج

بهمن تبرائی

بخش تولید واکسن های باکتریایی، انستیتو پاستور ایران، مجتمع کرج

صدیقه حاتمی

بخش تولید واکسن های باکتریایی، انستیتو پاستور ایران، مجتمع کرج

امید نیلچی زاده رهبر

بخش تولید فرآورده های دارویی نوترکیب، انستیتو پاستور ایران، مجتمع کرج