تشخیص ملکولی ژنهای بتالاکتامازblaTEM و blaCTX در ایزوله های اسینتو باکتر جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستانهای منتخب تهران

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 721

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJMM-3-1_001

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1393

چکیده مقاله:

زمینه و اهداف : شیوع باکتری های مولد بتالاکتامازهای طیف گسترده ESBL در عفونت ها ی بیمارستانی، از اهمیت ویژه برخوردار است . این مطالعه با هدف تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله های اسینتوباکتر نسبت به آنتی بیوتیکهای بتالاکتام و تحقیق پیرامون وجود ژن های بتالاکتاماز blaCTX و blaTEM در ایزوله های جدا شده در بیمارستان های منتخب تهران صورت گرفت. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی 95 ایزوله اسینتوباکتر از نمونه بیماران بیمارستانهای منتخب تهران در سال 1387 جمع آوری شد. الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی با روشهای انتشار از دیسک disk diffusion و حداقل غلظت بازدارنده سفتازیدیم به روش Microbroth Dilution بر اساس دستورالعمل Clinical and Laboratory Standards Institute CLSI تعیین شد. تولید ESBL با تست فنوتیپی تاییدی Phenotypic Confirmatory Tests تعیین گردید. ژنها ی blaCTX و blaTEM در ایزولهها با روش Multiplex PCR شناسایی شدند.برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون T-test استفاده شد

نویسندگان

فرشته شاهچراغی

بخش میکروب شناسی انستیتو پاستور ایران

نیکو اکبری شهمیرزادی

بخش میکروب شناسی انستیتو پاستور ایران

مریم عباس علی پور بشاش

بخش میکروب شناسی انستیتو پاستور ایران

حسین جباری

مراکز تحقیقاتی ایدز ایران بیماری های گوارش و کبد و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران