تشخیص بهینه و دقیق بروسلا در سرم با استفاده از روشDouble PCR

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 706

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJMM-1-3_007

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1393

چکیده مقاله:

بروسلاها باکتریهای گرم منفی درون سلولی هستند که قادربه ایجادعفونت دربسیاری ازگون های حیوانی وانسان می باشند. علائم کلینیکی بروسلوز در انسان بسیار متنوع بوده و اغلب غیر اختصاصی است، لذا تشخیص این بیماری نیازمند تایید سریع و دقیق می باشد. از آنجا که استفاده از سرم بجایخون ازمزایای متعددی درروشهای تکثیر اسیدهای نوکلئیک برخوردار است، مطالعه حاضر به طراحی یک واکنشPCRبهینه سازی شده به منظور تشخیص آزمایشگاهی سریع واختصاصی بروسلوز در نمونه هایسرم انسانی می پردازدنمونهDNAاز ۱۰۰ میکرولیتر نمونه سرم ۳۰ فرد مبتلا به بیماری حاد بروسلوز، با استفاده از روش سریع کیت تهیه گردید. واکنش زنجیره ای پلیمراز باکمک پرایمرهای اختصاصی انجام شد سپس واکنش دوم PCR جهت تکثیر مجدد محصولات واکنش نخست طراحی شدیک قطعه 223 جفت بازی ثابت، از ژن مسئول سنتز یک پروتئین ایمونوژنیک غشائی BCSP31با وزن ملکولی ۳۱ کیلودالتون از باکتریبروسلا آبورتوس که ویژه جنس بروسلا می باشد و در تمام واریته هایبیولوژیک آن موجود ا ست در کلیه نمونه های سرمی باموفقیت تکثیر شد

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمد حسین هدایتی

بخش کنترل کیفی مجتمع تولیدی تحقیقاتی کرج استیتو پاستور ایران

آیدا عدلی مقدم

بخش واکسن های باکتریائی مجتمع تولیدی تحقیقاتی کرج انستیتو پاستو ایران

داریوش نوروزیان

بخش واکسن های باکتریائی مجتمع تولیدی تحقیقاتی کرج انستیتو پاستو ایران

بهمن تبرائی

بخش واکسن های باکتریائی مجتمع تولیدی تحقیقاتی کرج انستیتو پاستو ایران