بررسی شیوع ژنهای آنزیم های تغییر دهنده آمینوگلیکوزیدها در آنتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فسیوم در ایران

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 946

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJMM-1-1_002

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1393

چکیده مقاله:

سویه های مقاومت به غلظت های بالای جنتامایسین دربیمارستانهای تهران شایع می باشد شناخت ژنهای مسئول مقاومت درپیش بینی نوع مقاومت احتمالی به سایرآمینوگلیکوزیدها واتخاذسیاستهای درمانی موثر میباشد دراین مطالعه ابتدا سویه های انتروکوکوس مقاوم به غلظت های بالای جنتامایسین با دیسکهای حاوی120 میکروگرمی شناسایی و جداشدند 79سویه انتروکوکوس فکالیس و35انتروکوکوس فسیوم دارای این مقاومت بودند این جدایه ها ازسه بیمارستان درتهران درطی دوسال 1383و84 جمع آوری شدند حداقل غلظت کشنده برای جنتامیسین به روش ماکروبراث انجام گردید تست های حساسیت دارویی به روش کربی بوئر برای آنتی بیوتیک های آمیکاسین نتیل مایسین توبرامایسین و کانامایسین انجام شدند تمامی جدایه ها برای انجام واکنش زنجیره ای پلیمراز ژنهای تغییر دهنده آمینوگلیکوزیدها (Aminoglycoside modifying Enzymes; MEs) که شامل (aac(6´)-aph(2´)/aph(2´)-Ib, aph(2´)-ant(4´)-Ia aph(2´)-Ia, aph(2´)-Id, aph(3´)-IIIa, می باشند انتخاب شدند سویه های فاقد این ژنها به تمامی آمینوگلیکوزیدهای تست شده دراین مطالعه حساس بودند به دلیل حضورژن aac(6´)-aph(2´´) اغلب سویه های مقاوم به جنتامایسین به سایرآمینوگلیکوزیدها مقاوم می باشند

نویسندگان

محمد مهدی فیض آبادی

گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سارا صیادی

گروه زیست شناسی دانشگاه الزهرا تهران

لیلا شکرزاده

گروه زیست شناسی دانشگاه الزهرا تهران

سپیده خطیبی

گروه زیست شناسی دانشگاه الزهرا تهران