بررسی برخی از خصوصیات زیستی دفین ماهی (Coryphaena hippurus) دریای عمان با پرورش آتی آن

سال انتشار: 1379
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,241

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPMAS04_044

تاریخ نمایه سازی: 28 آبان 1384

چکیده مقاله:

در این مطالعه که طی مهر 74 تا شهریور 75 انجام گرفت سه منطقه تخلیه صید مهم در دریای عمان جهت نمونه برداری انتخاب شد و مجموعا 273 عدد دلفین ماهی مورد زیست سنجی و کالبد شکافی قرار گرفت. کوچکترین ماهی مورد اندازه گیری30 و بزرگترین آن 128 سانتیمتر طول داشتند. در بررسی محتویات معده مشخص شده که عمده ترین فراوانی(49/6درصد)را انواع ماهی و کمترین فراوانی (2/3درصد) را هشت پا شامل می شود. بعد از ماهی، ماهی مرکب و اسکوئید در درجات دوم و سوم اهمیت غذایی قرار دارند. همچنین مشخص شد که بجز گروه طولی130-110 سانتیمتر که منحصرا دارای رژیم نرم تنخواری می باشند در سایر گروهها انواع ماهی غذای شاخص می باشد. وجود گناد در مراحل 4و5 رسیدگی جنسی در هر دو جنس و در کلیه ماههای سال نشاندهند طولانی بودن دوره تخم ریزی بوده ولی دارای دو نقطه اوج در آبان و فروردین می باشند. حداقل ضریب چاقی جنس نر 0/72 و حداکثر آن 1/9 و حداقل ضریب چاقی جنس ماده 0/68 و حداکثر آن 1/2 تعیین گردید.

نویسندگان

مهران یاسمی

عضو هیئت علمی وزارت جهاد سازندگی

بهران فلاحتکار

دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس