CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی برخی از خصوصیات زیستی دفین ماهی (Coryphaena hippurus) دریای عمان با پرورش آتی آن

عنوان مقاله: بررسی برخی از خصوصیات زیستی دفین ماهی (Coryphaena hippurus) دریای عمان با پرورش آتی آن
شناسه ملی مقاله: ICOPMAS04_044
منتشر شده در چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی در سال 1379
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهران یاسمی - عضو هیئت علمی وزارت جهاد سازندگی
بهران فلاحتکار - دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:
در این مطالعه که طی مهر 74 تا شهریور 75 انجام گرفت سه منطقه تخلیه صید مهم در دریای عمان جهت نمونه برداری انتخاب شد و مجموعا 273 عدد دلفین ماهی مورد زیست سنجی و کالبد شکافی قرار گرفت. کوچکترین ماهی مورد اندازه گیری30 و بزرگترین آن 128 سانتیمتر طول داشتند. در بررسی محتویات معده مشخص شده که عمده ترین فراوانی(49/6درصد)را انواع ماهی و کمترین فراوانی (2/3درصد) را هشت پا شامل می شود. بعد از ماهی، ماهی مرکب و اسکوئید در درجات دوم و سوم اهمیت غذایی قرار دارند. همچنین مشخص شد که بجز گروه طولی130-110 سانتیمتر که منحصرا دارای رژیم نرم تنخواری می باشند در سایر گروهها انواع ماهی غذای شاخص می باشد. وجود گناد در مراحل 4و5 رسیدگی جنسی در هر دو جنس و در کلیه ماههای سال نشاندهند طولانی بودن دوره تخم ریزی بوده ولی دارای دو نقطه اوج در آبان و فروردین می باشند. حداقل ضریب چاقی جنس نر 0/72 و حداکثر آن 1/9 و حداقل ضریب چاقی جنس ماده 0/68 و حداکثر آن 1/2 تعیین گردید.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/2971/