بررسی مقایسه ای تأثیر نوآوری بر نابرابری درآمد کشورهای اوپک و کشورهای منتخب توسعه یافته

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 955

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TD-9-35_001

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1393

چکیده مقاله:

در دهه های اخیر کاهش نابرابری درآمد جزء اهداف عمده راهبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی و حتی از وظایف مهم دولت ها محسوب می شود. از این رو، توجه به نابرابری درآمد و تجزیه و تحلیل آثار توزیعی سیاست های اعمال شده بر آن برای افزایش رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. از طرفی دیگر امروزه توانایی دستیابی به نوآوری ها با بهره گیری از منابع انسانی خلاق به عنوان نخستین گام برای تبدیل دانش به ثروت شناخته شده است. لذا با توجه به اهمیت کلیدی نوآوری در اقتصادهای نوین، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نوآوری بر نابرابری درآمد کشورهای OPEC و کشورهای توسعه یافته منتخب OECD طی دوره زمانی 2009 - 1995 می پردازد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که وضعیت کشورهای OPEC در مقایسه با کشورهای OECD در شاخص های جینی و نوآوری ضعیف و نامطلوب می باشد که این امر ناشی از فقدان هماهنگی سیاست های کلان اقتصادی با سیاست های علمی و پژوهشی است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، اکثر کشورهایی که درحمایت از فعالیت های نوآورانه موفق تر عمل کرده اند دارای توزیع درآمد بهتری هستند. بنابراین کشورهای مورد مطالعه در مسیر حرکت از اقتصاد منابع و سرمایه محور به سوی اقتصاد دانش محور، حمایت از فعالیت های نوآورانه و کاهش نابرابری درآمد ضروری است جه تگیری سیاست های کلان اقتصادی آنانهماهنگ با سیاست های پژوهشی و آموزشی باشد.

کلیدواژه ها:

نوآوری ، نابرابری درآمد ، کشورهای اوپک ، کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

نویسندگان

ابوالفضل شاه آبادی

دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

سارا ساری گل

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران