اهمیت تعدد و تنوع منابع در موفقیت فرایند ایجاد شرکت های زایشی پژوهشی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 587

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TD-8-32_006

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1393

چکیده مقاله:

اهمیت ایجاد شرکت های زایشی پژوهشی به عنوان ملموس ترین روش تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی به طور روزافزونی مورد تأکید قرار گرفته است. اما این روش پیچیده ترین روش تجاری نیز هست. یکی از مهمترین جنبه این پیچیدگی تعدد و تنوع منابعی است که در طول فرایند ایجاد این شرکتها باید در زمان و به میزان مناسب در دسترس باشد تا این فرایند به طور موفقیت آمیزی به سرانجام برسد. هدف این مقاله نشان دادن این تعدد و تنوع منابع و اهمیت نقش آن در سیاستگذاری برای توسعه موفقیت آمیز این نوع شرکت ها و نگاهی کلی به شرایط ایران است. بنابراین مقاله با نگاهی کوتاه به شرکت های زایشی پژوهشی و مراحل ایجاد آن از دیدگاه الگوی بازنوآوری شروع می شود سپس دو جنبه دانش و مالی این فرایند بررسی و نشان داده می شود که منابع مورد نیاز برای انجام موفقیت آمیز این فرایند محدود به منابع مالی، آن هم در مراحل اولیه فرایند نیست بلکه منابع متنوعی در هریک از چهار بعد فنی، مالی، نیروی انسانی و اجتماعی مورد نیاز است. وجود تیم های مشاوره ای با تجربه و دسترسی به شبکه های علمی، فناوری، صنعتی و تجاری و متخصصان انتقال فناوری و تجاری سازی و مدیریت شرکت های بالغ برخی از مهمترین این منابع هستند. در نتیجه گیری تأکید می شود که در ایران تنها برخی از مراحل اولیه مورد توجه بوده است و منابع مورد نیاز برای مراحل میانی و نهایی این فرایند کمتر مدنظر قرار گرفته اند.

نویسندگان

مظاهر ضیایی

عضو هیآت علمی پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی