ارائه الگوى انتخاب مناسب ترین روش انتقال فناورى با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبى؛ مطالعه موردى شرکت ایران خودرو دیزل

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 642

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TD-8-31_002

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1393

چکیده مقاله:

انتقال فناورى فرایند حساس و پیچیده اى است که اگر با آگاهى و پژوهش صورت نگیرد، هزینه ها و زیان هاى هنگفتى را به دنبال خواهد داشت. از آنجا که مخاطب این فرایند عمدتاً کشورهاى در حال توسعه هستند، مى توان عنوان نمود که مطالعه و بررسى روند اکثر فناوریهاى انتقال یافته به کشورهاى در حال توسعه، عموماً بیانگر ضعفهایى است که به دلیل ناآگاهى از شرایط، وضعیت ونیازهاى موجود و همچنین سیاست ها و اهدافى که انتقال دهنده فناورى آنها را دنبال مى نماید، منجر به شکست هاى جبران ناپذیرى گشته و متقاضى را از دستیابى به اصل فناورى باز مى دارد. از این رو در این پژوهش به دلیل اهمیت فناورى و انتقال آن در صنایع خودرو سازى، ضمن تمرکز بر عوامل تأثیرگذار بر این فرایند در شرکت ایران خودرو دیزل که جزء بزرگترین و مهمترین خودروسازان داخلى مى باشد، تلاش شده است تا نقاط ضعف و عواملى که بر تضعیف این فرایند دامن مى زند، و نیز آن دسته از روش هاى انتقال فناورى که متناسب با سیاست ها و راهبردهاى ملى، وابستگى کمترى را به دنبال دارد کشف و شناسایى شده و در ادامه پس از بحث با خبرگان و نظرسنجى از متخصصان این عرصه و با بکارگیرى مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبى در نرم افزار ،Expert Choice به مقایسه هر یک از معیارها و روش هاى موجود پرداخته و برترین روش ها به ترتیب اولویت معرفى شوند. در نهایت تمامى نتایج و دستاوردهاى پژوهش در قالب الگوى انتخاب مناسب ترین روش انتقال فناورى و طرح الگوریتمى که به سهولت تصمی مگیرى در این انتخاب یارى مى رساند و به سایر شرکت هاى فعال در این صنعت نیز پیشنهاد م ىگردد، خلاصه می شود.

کلیدواژه ها:

فناورى ، فرایند انتقال فناورى ، الگوى انتقال فناورى ، فرایند تحلیل سلسله مراتبى ، شرکت ایران خودرو دیزل

نویسندگان

احسان دهقانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. مکاتبات

مصطفی مبلغی

عضو هیات علمی و مدیر گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج