شناسایی و تحلیل عوامل موثر در میزان آمادگی دانشگاه ها برای پیاده سازی موفق مدیریت دانش

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 641

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TD-8-30_001

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1393

چکیده مقاله:

امروزه دانش سازمانی از مهمترین سرمایه های سازمان ها محسوب می شود که مدیریت بهینه آن موجب ارتقا همه جانبه سازمان ها می شود. مدیریت دانش، ابزاری قدرتمند برای دستیابی به مزیت رقابتی محسوب می شود که تجربه نشان داده است کاربرد آن در محیط های دانشگاهی نیز دارای مزایای فر اوان است اما مسئله مهم قبل از پیاده سازی پروژه مدیریت دانش، شناسایی عوامل موثر در میزان آمادگی سازمان ها برای اجرای این پروژه است. بنابراین، هدف اصلی این تحقیق شناسایی و تعیین اولویت این عوامل، در محیط های دانشگاهی است. این تحقیق از دو فاز اصلی تشکیل شده است که در فاز اول با بررسی مدل های پیشین سنجش آمادگی مدیریت دانش و همچنین کسب نظر خبرگان در مورد عوامل موثر در محیط های دانشگاهی ، 10 عامل اصلی و 37 عامل فرعی، شناسایی شد. با توجه به اینکه عوامل شناسایی شده اولویت یکسانی ندارند در فاز دوم برای تعیین اولویت و اهمیت عوامل از دیدگاه خبرگان تحقیق، از ماتریس تصمیم فازی استفاده می کنیم. مجموعه های فازی نیز برای تفسیر ارزیابی های ذهنی به متغیرهای زبانی مورد استفاده قرار می گیرند. بعد از اجرای روش پیشنهادی عوامل حمایت مدیریت ارشد و اشتراک مناسب دانش میان اعضا از بیشترین اولویت و عوامل عدم تمرکز و عدم رسمی سازی از کمترین اولویت برخوردار شدند. عوامل شناسایی شده در این تحقیق و اولویت بندی انجام شده از آنها می تواند به عنوان راهنمایی برای دانشگاه های کشور جهت اولویت بندی و تنظیم فعالیت های مدیریت دانش مورد استفاده قرار گیرد.

نویسندگان

حسینعلی حسن پور

استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه جامع امام حسین (ع)

حسن جهانشاهی

استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه جامع امام حسین (ع)

مسعود احمدی قواقی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه جامع امام حسین (ع). مسئول مکاتبات

حمزه دانش پایه

کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه جامع امام حسین(ع)