شناسایی ابزارها و راه کارهای سنتی مدیریت دانش در بنگاه ها با سطح فناوری پایین

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 488

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TD-6-24_006

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1393

چکیده مقاله:

مدیریت دانش به عنوان یک راهکار مدیریتی چند سالی است که مورد توجه صاحبنظران مدیریت قرار گرفته و بهره گیری از ابزارهای آن در جهت ارتقاء بهره وری بنگاه ها به مدیران توصیه می شود. اما باید توجه داشت که سطوح مختلف مدیریت دانش و بهره گیری از ابزارهای آن، پیش از آنکه ادبیات آن به شکل امروزی توسعه یابد به شکل سنتی در بنگاه ها وجود داشته است. مسلما توسعه موثر ابزارهای نوین مدیریت دانش در این بنگاه ها نیز می باید اولا مبتنی بر این ابزارهای سنتی بوده و در جهت توسعه و بهینه کردن آنها مستقر شوند و ثانیا متناسب و هماهنگ با ساختار سازمانی این بنگاه ها- و عناصر این ساختار- باشند. یکی از مهمترن عناصر ساختار، سطح فناوری بنگاه است. بدیهی است ابزارهای مدیریت دانش بنگاه ها با سطح فناوری پایین و بنگاه ها با سطح فناوری بالا متفاوت است. در این مقاله با انجام یک پژوهش آماری در بنگاه های کوچک و متوسط فعال در حوزه صنعت فلزی- با سطح فناوری پایین- ابزارهای مدیریت دانشی که به طور سنتی در این بنگاه ها به کار گرفته می شود بررسی شده و مورد شناسایی قرار می گیرند.

کلیدواژه ها:

ابزارهای مدیریت دانش ، بنگاه های کوچک و متوسط ، فناوری

نویسندگان

سعید حسین رفیعی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی / MIS