توسعه تجاری سازی دستاوردهای علمی از طریق تحقیقات تولید نیمه صنعتی

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 553

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TD-6-24_004

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1393

چکیده مقاله:

از دیدگاه نظام ملی نواوری، تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی دارای اهمیت و جایگاه ویژه در نظام های علمی ، فنی، اقتصادی و اجتماعی است. علی رغم اهمیت و ارزش بالای تجاری سازی دستاوردهای پژوهش های علمی، همواره در فرایند تجاری سازی مسائل و مشکلات زیادی وجود دارد که مانع از تحقق اهداف تجاری سازی می شود. یکی از موانع عمده تجاری سازی، ناکارآمدی روش ها و عدم بکارگیری روش علمی - تجربی معتبر برای تجاری سازی است. در این مقاله با استفاده از روش شناسی ترکیبی مطالعه اسنادی و پؤوهش های میدانی با توجه به مفاهیم و الگوهای تجاری سازی دستاوردهای پژوهش های علمی، انجام تحقیقات تولید نیمه صنعتی به عنوان یک راهکار اصولی برای امکان ستجی تخصصی فنی - اقتصادی طرح و مدیریت ریسک و اتصال دستاوردها و نتایج پژوهش های علمی به تولید صنعتی پیشنهاد و فرایند آن توسعه داده شده است. بر اساس الگو و راهکار پیشنهاد شده در این مقاله پس از دستیابی به نتیجه پژوهش علمی ، تحقیقات تولید نیمه صنعتی به صورت نظام یافته انجام می شود تا محصول نهایی با اطمینان بیشتر و ریسک و هزینه کمتر، با یک نقشه راه و طرح تجاری مشخص، اماده تولید صنعتی و عرضه به بازار مصرف شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

رضا مهدی

دکترای برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی