اثر نوسانات بدهی دولت بر نرخ تورم در ایران

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,222

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EME02_1579

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1393

چکیده مقاله:

در این تحقیق - براساس یک نگرش پولی به اندازه گیری تورم حاصل از استقراض و اثر آن بر بودجه دولت طی سالهای 1386- 1352 در مورد ایران می پردازد. . عمده متغیرهای مدل عبارتند از تورم، بدهی دولت، کسری بودجه و تولید ناخالص داخلی. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش خود رگرسیونی واریانس یک سری واریانس ناهمسانی تعمیم یافته ( GARCH )نوسانات متغیر بدهی دولت بررسی شده، سپس با استفاده از مدل خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL ) به بررسی اثرات بدهی دولت، کسری بودجه وتولید ناخالص داخلی بر نرخ تورم در ایران پرداخته می شود و برای سالهای جنگ و انقلاب متغیر دامی قرار دادیم و اثر آن را بر تورم بررسی می کنیم.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در بلندمدت متغیرهای تولید ناخالص داخلی و نوسانات بدهی دولت و اثر سالهای جنگ و انقلاب با نرخ تورم رابطه منفی و معنی دار و متغیرهای بدهی بخش دولت به بانک مرکزی و کسری بودجه با نرخ تورم رابطه مثبت و معنی دار دارند

نویسندگان

رویا آل عمران

استادیار و عضو هیآت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه اقتصاد، تبریز، ایران.

محمدرضا محمدوندی ناهیدی

استادیار و عضو هیآت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه اقتصاد، تبریز، ایران.

نازلی رزمی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه اقتصاد، تبریز، ایران.