بررسی میزان تأثیر آموزش کارآفرینی بر اهداف کارآفرینانه کسب و کارمطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه های استان مازندران

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 626

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EME02_078

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1393

چکیده مقاله:

هدف: هدف این مقاله بررسی اهداف کارآفرینانه دانشجویان دوره ی کارشناسی در استان مازندران به واسطه ی ایجاد یک آنالیز تطبیقی در میان گروه های مختلف دانشجویان است.روش شناسی: در کل 156 دانشجو پرسشنامه ی مقاصد کارآفرینی را کامل کردند. پرسشنامه دارای 7 بخش استخراج اطلاعات درباره ی میل شخصی، هنجار درونی، خودکفایی، قصد کارآفرینانه، نیاز به موفقیت، مکان هندسی کنترل و آمادگی دستگاه هاست. از پاسخ دهنده ها درخواست شده بود تا موافقت یا عدم موافقت خود را در مورد سوالات پرسشنامه در مقیاس 7 ارزشی لیکرت بیان کنند.یافته ها: نتیجه نشان داده که دانشجویانی که تحت آموزش کارآفرینی قرار دارند نسبت به آن هایی که دوره ی کارآفرینی را طی نکرده اند اهداف کارآفرینانه بهتری دارند. علاوه بر این، مشاهده شد که دانشجویان مرد نسبت به دانشجویان زن میل شخصی بالاتری نسبت به دوره ی کارآفرینی، هنجارهای درونی، خودکفایی و نیاز پیشرفت دارند و این درحالیست که دانشجویان زن کمترین آمادگی ابزاری را دارند. این تحقیق اختلاف معناداری در مقاصد کارآفرینانه دانشجویانی که به واسطه ی خانواده در معرض فعالیت کارآفرینی قرار گرفته بودند و آن هایی که تحت چنین آموزشی قرار نگرفته بودند مشاهده نکرد.

نویسندگان

عبدالله مصلحی

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

سیدعماد حسینی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

حسین منفرد

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

عظیم صلاحی کجور

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی