مطالعه تأثیر کمپوست، ورمی کمپوست، لجن فاضلاب و کود شیمیایی بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد پروتئین و دانه ارقام مختلف سویا (Glycin max (L.) Merr)

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,405

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCEA02_011

تاریخ نمایه سازی: 3 فروردین 1386

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف کمپوست، ورمی کمپوست، لجن فاضلاب و کود شیمیایی بر عملکرد دانه و پروتئین، محتوای کلروفیل برگ، میزان نیتروژن برگ و بذر در ارقام مختلف سویا، آزمایشی در سال 1385 در مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام شد. آزمایش در قالب اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. کرت های اصلی از 8 تیمار کودی تشکیل شد که عبارت بودند از: سطوح 20 و 40 تن در هکتار کمپوست زباله شهری، ورمی کمپوست و لجن فاضلاب، کود شیمیایی (سولفات پتاسیم و فسفات آمونیوم به میزان 75 کیلوگرم در هکتار) و شاهد ( بدون کاربرد کمپوست یا کود شیمیایی). برای کرت های فرعی نیز سه ‍‍‍ژنوتیپ از سویا (032، 033و Jk) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بیش ترین عملکرد دانه و پروتئین سویا را تیمارهای لجن 20 و 40 تن در هکتار، کود شیمیایی و کمپوست زباله 40 تن در هکتار تولید کرد. همچنین نتایج نشان داده است که بین ارقام مختلف سویا تفاوت معنی داری از لحاظ تمام صفات مورد مطالعه مشاهده شد. بیش ترین عملکرد دانه و پروتئین را ژنوتیپ های Jk و 033 تولید کردند. هر سه رقم سویا در تیمارهای کودی لجن وکمپوست زباله 40 تن حداکثر میزان نیتروژن برگ را نشان دادند. همچنین لاین 032 در تیمارهای کودی لجن وکمپوست زباله 40 تن از بالاترین محتوای کلروفیل برگ برخوردار بود. همین لاین در تیمارهای کودی لجن 20 و40 تن، کمپوست و ورمی کمپوست 40 تن در هکتار بیش ترین درصد نیتروژن و پروتئین بذر را نشان داد. عملکرد دانه از همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد پروتئین، محتوای کلروفیل و درصد نیتروژن برگ برخوردار بود. به نظر می رسد که کاربرد ضایعات آلی در نظام کشاورزی می تواند راه حل مناسبی برای حفظ محیط زیست و بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی در کشورمان در نظر گرفته شود.

نویسندگان

آلاله متقیان

دانشجوی کارشناسی¬ارشد مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی سا

همت ا... پیردشتی

استادیار مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه ما

محمدعلی بهمنیار

دانشیار مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه ماز

ارسطو عباسیان

مربی مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازند

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Addel-S abour, M. F. and M. _ Abo-Seoud. 1996. Effect ...
 • Angle, J. S., G. M. Madariaga, E. A. Heger. 1992. ...
 • Arancon, N. Q., C. A. Edwards , P. Bierman , ...
 • Brookes, P.C., 1995. The use of microbial parameters in monitoring ...
 • D avarynezhad, Gh., Gh. Haghnia., H; Shahbazi and R. M ...
 • FAO. 2003. Food Eneregy: Methods of Analysis and Conversion Factors. ...
 • Flaner, R. L. 1986. Plant foot uptake in maximum yield ...
 • Freeborn, J. R., D. L. Holshouser, M. M. Alley, N. ...
 • Gigliotti, G., D. Businelli, and P. L. Giusquiani. 1996. Trace ...
 • Gonnet, S., P. Diaz. 2000. Glutamine synthetase and glutamate synthase ...
 • Iaragararapu, R.1999. Do soybean need supplemantal N fertilization. Part 3: ...
 • Kaushik, P., V. K. Garg. 2003. Vermic omposting of mixed ...
 • Klasink, A., G. Steffens. 1996. Grinkompo steinsatz _ der L ...
 • L andwirtschaft _ VDLUFA Kongreband 1996. VDLUFA -Verlag _ Darmstadt. ...
 • Majnoun Hosseini, N. 2005. Food Legumes in Iran. Jahade Daneshgahi ...
 • Malakouti, M. 1996. Sustainable Agriculture and Yield Increasing with Optimization ...
 • Schmitt, M. A., J. A. Lamb, G.W. Randall, J.H. Orf, ...
 • Sikora, L. and R. A. K. Szmidt. 2001. Nitrogen sOurces, ...
 • Vieira, R. F., 2001. Sewage sludge effects On soybean growth ...
 • Wesley, T. L., R. E. Lamond, V.L. Martin, and S.R. ...
 • Wetzel, A., Werner, D., 1995. Ec otoxicologic al evaluation of ...
 • نمایش کامل مراجع