تأثیر بارش و تابش متناوب بر خصوصیات هیدرولیکی خاکهای متراکم

سال انتشار: 1381
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,149

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICGESM03_019

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1384

چکیده مقاله:

دفن مواد زائد در زمین رایج ترین روشی است که در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برای دفع مواد زاءد صنعتی، شهری و کشاورزی بکار می رود. در مرحله نهایی، جایگاه دفن معمولا با لایه های متراکم خاکی پوشانده می شود که نقش عمده ای در ایزوله کردن لندفیل از محیط زیست دارد. بطور خاص پوشش متراکم خاکی نقش تعیین کننده ای در کاهش میزان نفوذ آبهای سطحی و باران به درون جایگاه دفن بازی می کند. هرگونه عاملی که باعث افزایش میزان نفوذ و یا به عبارت دیگر هدایت هیدرولیکی پوشش لندفیل شود، باعث افزایش حجم شیرابه شده که عمال تهدید کننده ای برای آلودگی آبهای زیر زمینی و خاک محیط اطراف جایگاه می باشد. در این مقاله با استفاده از لایسمترهای آزمایشگاهی دو نوع پوشش خاکی (رسی و ماسه ای) مشابه سازی شده است و نمونه ها تحت تاثیر سیکل متناوب تر و خشک شدن، توسط باران ساز و شبیه ساز نور خورشید، قرار گرفته استبدین ترتیب که نمونه های درون لایسیمترها مرطوب گردیده و سپس در یک مدت معین در معرض خشک شدن قرار گرفت و تغییرات وزنی لایسیمترها توسط یک مکانیسم الکتریکی ثبت گردیده. در پایان هر سیکل خشک شدن پروفیلی در خاک ایجاد شد و کمقدار مکش لایه های پروفیل توسط روش کاغذ فیلتر اندازه گیری شد.

نویسندگان

جهانگیر عبدی کوپایی

استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده کشاورزی گروه مهندسی آبیاری