میکرواستخراج پخشی مایع-مایع جهت پیش تغلیظ بنزودیازپین ها از ماتریکس آبی و اندازه گیری آن با استفاده از اسپکتروسکوپی مرئی-فرابنفش و کروماتوگرافی مایعی با کارایی بالا

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 756

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KBDC01_246

تاریخ نمایه سازی: 3 شهریور 1393

چکیده مقاله:

روش استخراج ما یع- مایع پخشی همراه با اسپکتروفتومتریUV-Vis روشی ساده ، مؤثر و تکرار پذ یری است. در ا ین روش مخلوطی از حلال استخراج کننده، دی کلرومتان و حلال پخش کننده،تتراهیدروفوران را برای تشکیل محلولی ابری شکل در5lmمحلول آبی دارو اضافه می کنیم بعد از جداسازی فازها40μlاز فاز ته نشین شده که شامل آنالیت تغلیظ شده می باشد را برداشته و بوسیله اسپکتروفتومترUV-Visاندازه گیری می کنیم و شرایط آزمایش رابرای انجام استخراج مؤثر به ن یه کرده به این منظور شرایطی از قبیل زمان استخراج، سرعت سانتریفیوژ، اثر افزا یش نمک، حجم و نوع حلالهای آلی و استخراج گربهینه گردیدومحدوده خطی ودقت همچنین بررسی شد ازمایشات درنهایت با دستگاه HPLC اندازه گیری شد

کلیدواژه ها:

نویسندگان

بیتا وزیرزاده

دانشگاه پیام نور/ مرکز مشهد

الهام خزاعی

دانشگاه شهید چمران اهواز

زرین اسحاقی

دانشگاه پیام نور/ مرکز مشهد

علی خزاعی فر

دانشگاه پیام نور/ مرکز مشهد