دستیابی به راندمان حجمی بهینه درموتورهای جرقه ای بااستفاده از VVT

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,372

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME14_350

تاریخ نمایه سازی: 1 فروردین 1386

چکیده مقاله:

در موتورهای احتراق داخلی، مجموعه سوپاپها و زمان بندی آنها، از جمله پارامترهای مهمی میباشند که تأثیر بسزائی در بهبود عملکرد و افزایش راندمان حجمی موتور دارند. به کارگیری سیستم های فاقد بادامک در کنترل عملکرد سوپاپها، باعث کاهش مصرف سوخت و همچنین افزایش هوای ورودی به موتور بخصوص در دورهای پایین میشود. در این سیستم تمامی پارامترهای موجود بطور جداگانه و مستقل قابل کنترل میباشند که این ویژگی امکان بهینه سازی مطلوب این مجموعه را در کلیه شرایط کارکرد موتور فراهم میسازد. در این مقاله مدلی از مرحله مکش یک موتوراشتعال جرقه ای (SI) فاقد بادامک که با عملکرد بدون دریچه گاز کار میکند، مورد بررسی قرارگرفته است. برای این منظور ابتدا دینامیک مرحله تنفس سیلندرها مدل شده است و سپس نتایج حاصله با داده های تجربی یک موتورمرسوم در شرایط عملکرد بدون دریچه گاز مقایسه شده است. همچنین براساس مدل بدست آمده و با استفاده از روشهای عددی، پروفیل بهینه سوپاپها بمنظور دستیابی به بالاترین راندمان حجمی و عملکرد مناسب موتور در تمامی شرایط کاری، تعیین شده است.

کلیدواژه ها:

بهینه سازی- زمان بندی متغیر سوپاپها- راندمان حجمی - موتورهای اشتعال جرقه ای

نویسندگان

سیداحمد قاضی میرسعید

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

سیدعلی جزایری

استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

امیرحسین شامخی

استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

رضا چینی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین