بررسی و مقایسه ی روش های پیش بینی خزش در کامپوزیت های پایه پلیمری

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,643

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME22_456

تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1393

چکیده مقاله:

کامپوزیت های پایه پلیمری خواص منحصر به فردی دارند که موجب شده است تمایل به استفاده از آنها روز به روز افزایش یابد. با توجه به اینکه پلیمر در دمای اتاق هم دچار خزش می شود، لازم است تا پدیده ی خزش در این نوع کامپوزیت به طور خاص در طراحی ها مورد نظر باشد. در بخش اول این مقاله، روش های مختلف مدلسازی خزش در کامپوزیت ها بررسی و با توجه به پشتوان هی تئوری به پنج دسته ی کلی مدلسازی تحلیلی ، مدلسازی تجربی و نیمه تجربی ، مدلسازی رئولوژیکال، قوانین برهم نهی و مدلسازی به کمک اجزای محدود تقسیم بندی می گردد. در مرحله بعدی قابلیت ها، نقاط ضعف و قدرت هر روش مورد بررسی واقع می شود و مسائل خزش دسته بندی شده و استفاده از این روش ها در مدلسازی های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. سپس با استفاده از نتایج برخی مطالعات انجام شده، مطالعه تطبیقی میان روش ها بر مبنای امکان استفاده از آنها در مسائل و کارآمدی آنها صورت پذیرفته، روش مناسب شناسایی می گردد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

رهام رفیعی

استادیار، دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوین، آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت

بهزاد مظهری

کارشناس ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوین، آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت