بررسی تجربی و ارائه مدل جدید به منظور تخمین لزجت دینامیکی برای نانوسیال آب- اکسید آلومینیوم

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,078

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME22_392

تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1393

چکیده مقاله:

در این تحقیق، لزجت دینامیکی نانوسیال آب - اکسید آلومینیم به طور تجربی بررسی شده است. همچنین، نتایج حاصل از آزمایشها با مدل های کلاسیک از جمله وانگ و انیشتین مقایسه شده است. در ادامه نحوه اندازه گیری با ویسکومتر بروکفیلد (Brookfield cone and plate viscometer ) شرح داده شده و لزجت دینامیکی نانوسیال مورد مطالعه، در کسرهای حجمی 0/05 (5 درصد) ، 0/04 (4 درصد)، 0/03 (3 درصد)، 0/02 (2 درصد)، 0/01 (1 درصد) ، 0/005 (0/5 درصد) و 0/0025 (0/25 درصد) در دمای اتاق به وسیله این دستگاه، اندازه گیری شد ه است . داده ها ی حاصل از آزمایش، فاصله زیادی را بین مدل های کلاسیک فوق الذکر و نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد؛ بنابراین یک مدل جدید برای پیش بینی لزجتدینامیکی موثر ارائه و مورد بحث قرار گرفت.

نویسندگان

محمد همت اسفه

دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان

سیف الله سعدالدین

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان

سید هادی رستمیان

دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان