بررسی ارتباط هندسه مندرل با میدان تنشهای پسماند در فرایند انبساط سرد آلومینیوم آلیاژیAl7075-T6

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 606

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME22_098

تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1393

چکیده مقاله:

فرایند انبساط سرد یک تکنیک شناخته شده جهت کاهش تمرکز تنش اطراف سوراخ اتصالات و نهایتا افزایش عمر خستگی می باشد. این بهیود به واسطه تنش پسماند فشاری است که پس از اعمال فرایند در اطراف سوراخ به وجود می آید. به عنوان یک ویژگی این فرایند، تنش پسماند محیطی در صفحه ورودی مندرل حداقل می باشد، بنابراین ناحیه مساعدی برای رشد ترک تحت بار دینامیکی است. به همین جهت تحقیقات آزمایشگاهی و عددی انجام شده در این پژوهش بر روی آلیاژ آلومینیوم AL7075-T6 به بررسی اثر پارامترهای هندسی مندرل، روی میدان تنش پسماند در صفحه ورودی مندرل می پردازد. همچنین در ادامه این تحقیق بهبود میدان تنش پسماند در صفحه ورودی مندرل به وسیله بکارگیری تکنیک انبساط سرد دوطرفه بررسی شده است.

نویسندگان

امین رحیمی صادق

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

سعید حدیدی مود

استادیار گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد